6.7.3 Mysli na vedecké etiky ako spojitý, nie diskrétne

Debata o etike sociálneho výskumu v digitálnom veku často deje v binárnej podmienok; Napríklad, emocionálne Nákaza bola buď etické, alebo to nebolo etické. Tento binárny myslenia polarizuje diskusiu, bráni úsilie o rozvoj zdieľaných noriem, podporuje intelektuálne lenivosť a absolvuje výskumní pracovníci, ktorých výskum je označený ako "etický" od ich zodpovednosti za jednať eticky. Najproduktívnejší rozhovory, ktoré som videl, zahŕňajúce vedecké etiky prekonať tento binárny myslenia kontinuálne predstavy o vedeckej etiky.

Hlavným praktickým problémom s binárnou koncepciou výskumnej etiky je to, že polarizuje diskusiu. Vyvolanie emocionálnej nákazy "neetické" zhŕňa to spolu s pravými krutosťami spôsobom, ktorý nie je užitočný. Skôr je užitočné a vhodné hovoriť konkrétne o aspektoch štúdie, ktoré považujete za problematické. Odklon od binárneho myslenia a polarizačného jazyka nie je žiadosťou, aby sme používali zmätený jazyk na skrytie neetického správania. Skôr, kontinuálna myšlienka etiky bude, podľa mňa, viesť k opatrnejším a presnejším jazykom. Ďalej, kontinuálna koncepcia etiky v oblasti výskumu objasňuje, že všetci - dokonca aj výskumní pracovníci, ktorí robia prácu, ktorá je už považovaná za "etickú" - by mali usilovať o vytvorenie ešte lepšej etickej rovnováhy vo svojej práci.

Konečným prínosom prechodu k nepretržitému uvažovaniu je to, že podporuje intelektuálnu pokoru, ktorá je vhodná vzhľadom na ťažké etické výzvy. Otázky výskumnej etiky v digitálnom veku sú zložité a žiadna osoba by nemala byť nadmieru istá svojou vlastnou schopnosťou diagnostikovať správny priebeh konania.