5.5 vytvorením vlastného

Päť princípov navrhovania projektu masovej spolupráce: motivácia účastníkov, využitie heterogénnosti, zameranie pozornosti, umožnenie prekvapenia a etika.

Teraz, keď by ste mohli byť nadšení potenciálom masovej spolupráce pri riešení vášho vedeckého problému, rád by som vám ponúkol nejaké rady, ako to vlastne urobiť. Hoci masová spolupráca môže byť menej známa než techniky opísané v predchádzajúcich kapitolách, ako sú prieskumy a experimenty, nie sú z vlastnej iniciatívy ťažšie. Keďže technológie, ktoré budete môcť využívať, sa rýchlo rozvíjajú, najviac užitočná rada, ktorú môžem ponúknuť, je vyjadrená všeobecnými princípmi a nie krok po krokoch. Presnejšie povedané, existuje päť všeobecných zásad, o ktorých si myslím, že vám pomôžu navrhnúť projekt masovej spolupráce: motivovať účastníkov, využiť heterogenitu, zamerať pozornosť, umožniť prekvapenie a byť etický.