5.3 Åpne anrop

Åpne anrop oppfordre nye ideer for en klart definert mål. De arbeider på problemer der løsningen er lettere å kontrollere enn å skape.

I den menneskelige beregnings problemene som er beskrevet i forrige avsnitt, visste forskerne hvordan å løse problemene som er gitt tilstrekkelig tid. Det er, Kevin Schawinski kunne ha klassifisert alle million galakser seg selv, hvis han hadde ubegrenset tid. Noen ganger, men forskerne får problemer der utfordringen kommer ikke fra skalaen, men fra den iboende vanskeligheten av oppgaven selv. I det siste, kan en forsker overfor en av disse intellektuelt utfordrende oppgaver har bedt kolleger for råd. Nå kan disse problemene også løses ved å skape en åpen samtale prosjekt. Du har kanskje en problemstilling som passer for en åpen samtale hvis du noen gang tenkt: Jeg vet ikke hvordan de skal løse dette problemet, men jeg er sikker på at noen andre gjør.

I åpne samtale prosjekter, stiller forskeren et problem, oppfordrer løsninger fra andre mennesker, og så plukker den beste. Det kan virke merkelig å ta et problem som er utfordrende for deg og snu det til publikum, men jeg håper å overbevise deg tre eksempler-en fra informatikk, en fra biologi, og en fra loven, at denne tilnærmingen kan arbeide godt. Disse tre eksemplene viser at en nøkkel til å skape en vellykket åpen samtale med prosjektet er å formulere spørsmålet ditt slik at løsningene er enkle å kontrollere, selv om de er vanskelig å generere.