teknisk vedlegg

Dette vil være et teknisk vedlegg på mulige utfall rammeverk; for mer informasjon, se Morgan and Winship (2014) og Imbens and Rubin (2015) . Vedlegget vil uttrykke følgende ideer i forhold til de potensielle utfall:

  • gyldighet (§ 4.4.1)
  • heterogenitet av behandlingseffekter (pkt 4.4.2)
  • mekanismer (avsnitt 4.4.3)

Vedlegget vil også inkludere en sammenligning av mellom-fag, innenfor-fagene, og blandet design. Vedlegget kan også inneholde informasjon om bruk av forbehandling informasjon for design eller analyse.