6.5 To etiske rammer

De fleste debatter om forskningsetikk redusere til uenighet mellom konsekvens og deontologi.

Disse fire etiske prinsippene er selv i stor grad stammer fra to mer abstrakte etiske rammer: konsekvens og deontologi. Forstå disse rammene er nyttig fordi det vil hjelpe deg å identifisere og deretter resonnere om en av de mest grunnleggende spenninger i forskningsetikk: når kan du bruke potensielt uetiske midler for å oppnå en etisk slutt.

Konsekvens, som har røtter i arbeidet med Jeremy Bentham og John Stuart Mill, fokuserer på å ta handlinger som fører til bedre tilstander i verden (Sinnott-Armstrong 2014) . Prinsippet om velgjørenhet, som fokuserer på å balansere risiko og fordeler, er dypt forankret i konsekvenstenkning. På den annen side, deontologi, som har røtter i arbeidet med Immanuel Kant, fokuserer på etiske plikter, uavhengig av deres konsekvenser (Alexander and Moore 2015) . Prinsippet om respekt for mennesker, som fokuserer på autonomi deltakere, er dypt forankret i deontologisk tenkning. En rask og råolje måte å skille de to rammer er at consequentialists fokusere på endene og deontologists fokusere på midler.

For å se hvordan disse to rammene kan variere, vurdere informert samtykke. Begge rammene kan brukes til å støtte informert samtykke men av forskjellige grunner. En konsekvensetisk argument for informert samtykke er at det bidrar til å hindre skade på deltakere ved å forby forskning som ikke skikkelig balansere risiko og forventet nytte. Med andre ord, vil konsekvenstenkning støtte informert samtykke, fordi det bidrar til å hindre dårlige resultater for deltakerne. Men en deontologisk argument for informert samtykke fokuserer på en forskerens plikt til å respektere autonomi av hennes deltakere. Gitt disse metodene, kan en ren konsekvens være villig til å frafalle kravet om informert samtykke i en setting der det ikke var noen fare, mens en ren deontologist kanskje ikke.

Både konsekvens og deontologi tilby viktig etisk innsikt, men hver kan tas til absurde ekstreme. For konsekvens, kan en av disse ekstreme tilfeller bli kalt Transplant. Tenk deg en lege som har fem pasienter dør av organsvikt og en sunn pasient som organer kan redde alle fem. Under visse forhold, vil en consequenalist lege tillates-og engang nødvendig å drepe friske pasienten til å få sine organer. Dette fullstendig fokus på endene, uten hensyn til midler, er feil.

Likeledes kan deontologi også tas for å klosset ytterligheter, slik som i det tilfellet som kan kalles Timebomb. Tenk deg en politimann som har fanget en terrorist som kjenner plasseringen av en tikkende Timebomb som vil drepe millioner av mennesker. En deontologisk politimann ville ikke lyve for å lure en terrorist til å avsløre plasseringen av bomben. Dette fullstendig fokus på hjelp, uten hensyn til ender, er også feil.

I praksis er de fleste samfunnsforskere implisitt omfavne en blanding av disse to etiske rammer. Legge merke til denne blanding av etiske skoler hjelper forklare hvorfor mange etiske debatter-som har en tendens til å være mellom de som er mer konsekvens og de som er mer deontologisk-ikke gjøre mye fremgang. Disse debattene sjelden løse fordi consequentialists tilby argumenter om ender, argumenter som ikke er overbevisende til deontologists som er bekymret for midler. Likeledes deontologists tendens til å tilby argumenter om midler, som ikke er overbevisende til consequentialists som er fokusert på endene. Argumenter mellom consequentialists og deontologists er som to skip som passerer i natt.

En løsning på disse debattene vil være for samfunnsforskere å utvikle en enhetlig, moralsk solid, og lett-å-bruke blanding av konsekvens og deontologi. Dessverre, det er usannsynlig å skje; filosofer har jobbet med disse problemene i lang tid. Derfor tror jeg den eneste løpet av handlingen er å erkjenne at vi jobber fra inkonsistente fundamenter og rote frem.