5.6 Konklusjon

Mass samarbeid vil muliggjøre forskere å løse vitenskapelige problemer som var umulig å løse før.

Den digitale tidsalder gjør masse samarbeid i vitenskapelig forskning. Snarere enn bare å samarbeide med et lite antall kolleger eller forskningsassistenter, som i det siste, kan vi nå samarbeide med alle i verden med en Internett-tilkobling. Som eksemplene i dette kapittelet viser, har disse nye former for masse samarbeid allerede aktivert forskere å gjøre virkelige fremskritt på viktige problemstillinger. Anvendeligheten av disse teknikkene i samfunnsvitenskapene er fortsatt et åpent spørsmål, men jeg er optimistisk.

Ved anvendelsen av samfunnsforskning, tror jeg det er nyttig å dele masse samarbeidsprosjekter i tre grupper:

  • I menneskelige beregnings prosjekter, forskere kombinere innsatsen til mange mennesker som arbeider på enkle mikro oppgaver for å løse problemer som er utrolig stort for én person.
  • I åpne samtale prosjekter, forskere utgjøre et problem med en enkel å sjekke løsning, oppfordre løsninger fra mange mennesker, og deretter velge det beste.
  • I distribuerte datainnsamling prosjekter, forskere at deltakerne til å bidra med nye målinger av verden.

I tillegg til å fremme samfunnsforskning, massesamarbeidsprosjekter har også demokrat potensial. Disse prosjektene utvide både som kan organisere store prosjekter, og som kan bidra til dem. Akkurat som Wikipedia endret hva vi trodde var mulig, vil fremtidige massesamarbeidsprosjekter endre hva vi tror er mulig i vitenskapelig forskning.