3.6 Undersøkelser knyttet til andre data

Linking undersøkelser til andre datakilder kan du lage estimater som ville umulig ellers.

De fleste undersøkelsene er frittstående, selvstendig innsats. De bygger ikke på hverandre, og de trenger ikke dra nytte av alle de andre data som finnes i verden. Dette vil endre seg. Det er bare for mye å hente ved å koble surveydata til andre datakilder, som for eksempel digitale spor data omtalt i kapittel 2. Denne evnen til å knytte undersøkelser til andre data understreker at å spørre og observere er utfyller og ikke erstatter.

Spesielt vil jeg skille mellom to ulike måter å knytte spørre og observere: forsterket forlangende og beriket spør (figur 3.10). I forsterket spørre, de digitale spor er ikke av noen direkte interesse annet enn deres evne til å hjelpe utvinne mer verdi fra undersøkelsen data. I anrikede ber, på den annen side, den digitale spor faktisk har en kjerne mål av interesse og undersøkelsesdata bygger den nødvendige sammenheng rundt den.

Figur 3.10: To hovedmåter å kombinere digitale spor og surveydata. I forsterket forlangende (avsnitt 3.6.1) de digitale spor brukes til å forsterke undersøkelsen data. I beriket forlangende (avsnitt 3.6.2) de digitale sporene faktisk har en kjerne mål på interesse og undersøkelsen data bygger den nødvendige konteksten rundt det.

Figur 3.10: To hovedmåter å kombinere digitale spor og surveydata. I forsterket forlangende (avsnitt 3.6.1) de digitale spor brukes til å forsterke undersøkelsen data. I beriket forlangende (avsnitt 3.6.2) de digitale sporene faktisk har en kjerne mål på interesse og undersøkelsen data bygger den nødvendige konteksten rundt det.