5.5.3 Focus pagtagad

Tungod kay nakit-an nimo ang usa ka paagi sa pag-aghat sa pag-apil ug makahimo ka sa paggamit sa mga partisipante sa halapad nga mga interes ug mga kahanas, ang sunod nga dagkong hagit nga imong nahimo isip usa ka tigdisenyo mao ang pag-focus sa mga partisipante nga pagtagad diin kini mamahimong labing bililhon, usa ka punto napalambo sa libro ni Michael Nielsen Reinventing Discovery (2012) . Diha sa mga proyekto sa pag-compute sa tawo, sama sa Galaxy Zoo, diin ang mga tigdukiduki adunay klaro nga pagkontrol sa mga buluhaton, ang pagtagad sa pagtagad mao ang labing sayon ​​nga mahuptan. Pananglitan, sa Galaxy Zoo ang mga tigdukiduki mahimo nga nagpakita sa matag galaksiya hangtud nga adunay kasabutan mahitungod sa porma niini. Dugang pa, sa pag-apod-apod sa pagkolekta sa datos, ang usa ka scoring system mahimo usab nga gamiton aron sa pag-focus sa mga indibidwal sa paghatag sa labing mapuslanon nga input, sama sa nahimo sa PhotoCity.