7.3 Balik ngadto sa sinugdanan

Ang kaugmaon sa sosyal nga research mahimong usa ka kombinasyon sa social science ug data sa siyensiya.

Sa katapusan sa among pagbiyahe, balik sa pagtuon nga gihulagway sa unang pahina sa unang kapitulo niini nga basahon. Si Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro, ug Robert On (2015) nagkahiusa nga detalyado nga datos sa tawag sa telepono gikan sa mga 1.5 ka milyon nga mga tawo nga may kasayuran sa survey gikan sa mga 1,000 ka mga tawo aron sa pag-estimate sa pang-apud-apod nga yuta sa Rwanda. Ang ilang mga pagbanabana susama sa mga gikan sa Demographic and Health Survey, ang gold standard sa mga survey sa mga nanagtubo nga mga nasud, apan ang ilang pamaagi mga 10 ka beses nga mas paspas ug 50 ka mga panahon nga mas barato. Kini nga mas paspas ug mas barato nga mga pagbana-bana dili usa ka katapusan sa ilang kaugalingon, kini usa ka pamaagi sa pagtapos, paghimo og mga bag-ong posibilidad alang sa mga tigdukiduki, mga gobyerno, ug mga kompaniya. Sa sinugdanan sa libro, akong gihulagway kini nga pagtuon ingon nga usa ka bintana sa kaugmaon sa sosyal nga panukiduki, ug karon nanghinaut ako nga makita nimo kung ngano.