mga sakripisyo

Kini nga libro adunay usa ka tibuok nga kapitulo sa pangmasang kolaborasyon, apan kini mismo usa ka dakong kolaborasyon. Dili gayud kini nga libro wala maglungtad kung dili alang sa ubay-ubay nga suporta sa daghang mga talagsaon nga mga tawo ug mga organisasyon. Tungod niana, ako mapasalamaton kaayo.

Daghang mga tawo ang naghatag og kasayuran mahitungod sa usa o labaw pa niini nga mga kapitulo o gipalapdan ang mga pag-istoryahan uban kanako mahitungod sa libro. Tungod niining mapuslanon nga kasayuran, mapasalamaton ako sa pagpangita ni Allcott, David Baker, Solon Baracas, Chico Bastos, Ken Benoit, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Tom Boellstorff, Robert Bond, Moira Burke, Yo-Yo Chen, Dyton Hersh, Jake Hofman, Greg Huber, Joanna Huey, Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dylan Hersy, Dylan Conley, Shelley Correll, Jennifer Doleac, Don Dillman, Ethan Mabilis, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Alan Gerber , Si Aaron Lee, John Levi Martin, si Andrew Lee, si Andy Lerman, Andrés Lajous, si David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Kevin Lewis, Dai Li, Karen Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Pager, Arnout van de Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Naomi Sugie, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Jan et Vertesi, Taylor Winfield, Han Zhang, ug Simone Zhang. Ganahan usab kong magpasalamat sa tulo ka mga tigbalita nga wala'y kasayuran kinsa naghatag og mapuslanong feedback.

Nakadawat usab ako ug talagsaong feedback sa usa ka draft nga manuskrito gikan sa mga partisipante sa proseso sa Open Review: akustov, benzevenbergen, bp3, cailinh, cc23, cfelton, chase171, danivos, DBLarremore, differentgranite, dmerson, dmf, efosse, fasiha, hrthomas, huntr, ug ang uban pang mga tawo nga nag-ingon, toz, ug vnemana. Buot usab nakong pasalamatan ang Sloan Foundation ug si Josh Greenberg sa pagsuporta sa Open Review Toolkit. Kung gusto nimo ibutang ang imong libro pinaagi sa Open Review, palihug duawa ang http://www.openreviewtoolkit.org.

Gusto ko usab pasalamatan ang mga organizers ug mga partisipante sa mosunod nga mga panghitabo diin ako adunay higayon sa paghisgot mahitungod sa libro: Cornell Tech Connective Media Seminar; Princeton Center alang sa Pagtuon sa Democratic Politics Seminar; Stanford HCI Colloquium; Berkeley Sociology Colloquium; Ang Working Group sa Russell Sage sa Computational Social Science; Seminar sa Princeton DeCamp Bioethics; Columbia Quantitative Methods sa Social Sciences Visiting Speaker Series; Princeton Center alang sa Information Technology Policy Technology ug Society Reading Group; Simons Institute alang sa Teorya sa Computing Workshop sa Bag-ong mga Giya sa Computational Social Science & Data Science; Mga Data ug Society Research Institute Workshop; University of Chicago, Sociology Colloquium; International Conference sa Computational Social Science; Data Science Summer School sa Microsoft Research; Annual Meeting sa Society and Applied Mathematics (SIAM); Indiana University, ang Karl F. Schuessler Lecture sa Methodologies of Social Research; ang Oxford Internet Institute; MIT, Sloan School of Management; AT & T Research 'Renaissance Technologies; University of Washington, Data Science Seminar; SocInfo 2016; Microsoft Research, Redmond; Johns Hopkins, Population Research Center; Seminar sa Siyensiya sa Data sa New York; ug ICWSM 2017.

Daghang mga estudyante sulod sa mga katuigan ang nagporma sa mga ideya niini nga basahon. Gusto ko ilabi na ang pagpasalamat sa mga estudyante sa Sociology 503 (Techniques and Methods of Social Science) sa Spring 2016 alang sa pagbasa sa usa ka sayo nga bersyon sa manuskrito, ug ang mga estudyante sa Sociology 596 (Computational Social Science) sa Fall 2017 para sa pilot testing nga kompleto draft sa kini nga manuskrito sa usa ka lawak klasehan.

Ang laing tinubdan sa maanindot nga feedback mao ang akong book manuscript workshop nga giorganisar sa Princeton's Center alang sa Pagtuon sa Demokratikong Politika. Buot kong pasalamatan si Marcus Prior ug si Michele Epstein tungod sa pagsuporta sa workshop. Ug gusto ko nga pasalamatan ang tanan nga mga partisipante nga naggahin sa panahon gikan sa ilang busy nga kinabuhi aron sa pagtabang kanako sa pagpalambo sa libro: Elizabeth Bruch, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Naaman, Sean Taylor, Markus Prior, Jess Metcalf , Brandon Stewart, Duncan Watts, ug Han Zhang. Kini usa ka talagsaon nga adlaw-usa sa labing kulbahinam ug magantihon sa akong tibuok nga trabaho-ug ako nanghinaut nga ako nakahimo sa pagpaambit sa pipila ka kaalam gikan sa maong lawak ngadto sa katapusang manuskrito.

Pipila ka mga tawo ang angay pasalamatan. Si Duncan Watts mao ang akong adviser sa dissertation, ug kini ang akong disertasyon nga nakapalipay kanako mahitungod sa social research sa digital age; nga walay kasinatian nga akong nasinati sa graduate school kini nga libro wala maglungtad. Si Pablo DiMaggio mao ang unang tawo nga nagdasig kanako sa pagsulat niini nga libro. Nahitabo kini usa ka hapon samtang kaming duha naghulat sa makina sa kape sa Wallace Hall, ug nahinumduman pa nako nga hangtod niadtong panahona, ang pagsulat sa usa ka basahon wala pa gani mosantup sa akong hunahuna. Mapasalamaton kaayo ako kaniya tungod sa pagkombinser kanako nga ako adunay isulti. Ganahan usab kong pasalamatan si Karen Levy tungod sa pagbasa sa hapit tanan nga mga kapitulo sa ilang labing una ug pinakamaayo nga mga porma; gitabangan ko niya nga makita ang dako nga hulagway sa diha nga ako giugbok sa mga sagbut. Gusto ko nga pasalamatan si Arvind Narayanan sa pagtabang kanako nga mapunting ug mapalambo ang mga argumento sa libro sa daghang mga paniudto. Si Brandon Stewart kanunay nga malipayon nga makig-chat o motan-aw sa mga kapitulo, ug ang iyang mga panabut ug pagdasig nagpadayon sa akong pag-uswag, bisan pa nga nagsugod ako sa pagpalayo sa gilay-on. Ug, sa katapusan, buot kong pasalamatan si Marissa King tungod sa pagtabang kanako nga makabaton sa titulo sa niini nga libro usa ka hayag nga hapon sa New Haven.

Samtang nagsulat niini nga basahon, nakabenepisyo ako gikan sa suporta sa tulo ka kahibulong nga mga institusyon: Princeton University, Microsoft Research, ug Cornell Tech. Una, sa Princeton University, mapasalamaton ako sa akong mga kauban ug mga estudyante sa Department of Sociology sa pagmugna ug pagmentinar sa usa ka mainiton ug matinabangong kultura. Buot usab nakong pasalamatan ang Centre for Information Technology Policy sa paghatag kanako og usa ka maanindot nga ikaduhang intelektwal nga balay diin ako makakat-on og dugang mahitungod kung giunsa nga makita sa mga siyentista sa kompyuter ang kalibutan. Ang mga bahin niini nga basahon gisulat samtang ako nag-sabbat gikan sa Princeton, ug sa mga dahon ako igo nga igo nga mogahin og panahon sa duha ka talagsaong intelektwal nga mga komunidad. Una, gusto nakong pasalamatan ang Microsoft Research New York City sa akong balay sa 2013-14. Si Jennifer Chayes, si David Pennock, ug ang tibuok nga komputasyon sa social science group mga talagsaon nga mga panon ug kauban. Ikaduha, gusto nakong pasalamatan ang Cornell Tech nga akong balay sa 2015-16. Si Dan Huttenlocher, Mor Naaman, ug ang tanan sa Social Technologies Lab mitabang sa paghimo sa Cornell Tech nga usa ka sulundon nga palibut alang kanako aron mahuman kini nga basahon. Sa daghang mga paagi, kini nga basahon naghisgot sa mga ideya gikan sa data science ug social science, ug ang Microsoft Research ug Cornell Tech mga modelo niining matang sa intelektwal nga cross-pollination.

Samtang nagsulat niini nga libro, ako adunay maayo kaayo nga tabang sa pagtuon. Ako mapasalamaton kang Han Zhang, labi na sa iyang tabang sa paghimo sa mga graph sa niini nga libro. Mapasalamaton ko sa Yo-Yo Chen, ilabi na alang sa iyang tabang sa paghimo sa mga kalihokan niining libroha. Sa katapusan, ako mapasalamaton kang Judie Miller ug Kristen Matlofsky alang sa tabang sa tanang matang.

Ang web nga bersyon niini nga libro gimugna ni Luke Baker, Paul Yuen, ug Alan Ritari sa Agathon Group. Ang pagtrabaho kauban nila niini nga proyekto usa ka kalipay, ingon sa kanunay. Ganahan kaayo kong pasalamatan si Luke tungod usab sa pagpalambo sa proseso sa pagtukod alang niini nga basahon ug sa pagtabang kanako sa pag-navigate sa mga mangitngit nga eskina sa Git, pandoc, ug Gihimo.

Buot kong pasalamatan ang mga nag-amot sa mga mosunod nga mga proyekto nga among gigamit: Git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-preamble, Gypothesis, Middleman, Bootstrap, Nokogiri, GNU Make, Vagrant, Ansible, LaTeX, ug Zotero. Ang tanan nga graphs niini nga libro gimugna sa R (R Core Team 2016) , ug gigamit ang mosunod nga mga pakete: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Hadley Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Hadley Wickham 2015) , car (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , grid (R Core Team 2016) , ug ggrepel (Slowikowski 2016) . Gusto ko usab nga pasalamatan si Kieran Healy sa iyang blog post nga nagsugod nako sa pandoc.

Buot kong pasalamatan ang Arnout van de Rijt ug si David Rothschild tungod sa paghatag og datos nga gigamit sa pag-usab sa pipila ka mga graphs gikan sa ilang mga papeles ug Josh Blumenstock ug Raj Chetty sa paghimo sa publiko nga mga file sa replikasyon nga anaa.

Sa Princeton University Press, ganahan kong magpasalamat ni Eric Schwartz kinsa mituo niini nga proyekto sa sinugdanan, ug Meagan Levinson nga nakatabang sa pagpatuman niini. Si Meagan ang pinakamaayo nga editor nga mahimo sa usa ka magsusulat; Kanunay siya didto aron suportahan kini nga proyekto, sa maayo nga mga panahon ug sa dili maayo nga mga panahon. Mapasalamaton kaayo ko kon giunsa nga ang iyang suporta miuswag samtang ang proyekto nausab. Si Al Bertrand mihimo sa usa ka dakung trabaho sa paglakaw sa panahon sa pahulay sa Meagan, ug sila si Samantha Nader ug Kathleen Cioffi mitabang sa pagbalhin niini nga manuskrito ngadto sa tinuod nga libro.

Sa katapusan, gusto kong pasalamatan ang akong mga higala ug pamilya. Gipaluyohan nimo kini nga proyekto sa daghan kaayong mga paagi, kasagaran sa mga paagi nga wala nimo mahibal-i. Ganahan kaayo kong mopasalamat sa akong mga ginikanan, si Laura ug Bill, ug ang akong mga ugangan nga si Jim ug Cheryl, tungod sa ilang pagsabut samtang kini nga proyekto nagpadayon ug nagpadayon. Gusto ko usab pasalamatan ang akong mga anak. Eli ug Theo, ikaw nangutana kanako sa daghang mga higayon sa diha nga ang akong libro sa katapusan mahuman na. Bueno, sa katapusan nahuman na. Ug, labing importante, gusto ko nga pasalamatan ang akong asawa nga si Amanda. Sigurado ko nga nahibulong ka usab kung kanus-a kini nga libro mahuman, apan wala nimo kini gipakita. Sulod sa mga katuigan nga nagtrabaho ko niini nga libro, wala na ako daghan, sa pisikal ug mental. Mapasalamaton kaayo ako sa imong walay katapusan nga pagpaluyo ug gugma.