5.5 pagdesinyo sa inyong kaugalingon nga

Lima ka mga prinsipyo alang sa pagdisenyo sa usa ka proyekto sa masa nga kolaborasyon: pagdasig sa mga sumasalmot, mogamit sa heterogeneity, mag-focus sa pagtagad, makapahingangha, ug mahimong ethical.

Karon nga tingali ikaw malipayon mahitungod sa potensyal alang sa masa nga kolaborasyon aron masulbad ang imong sulud nga siyentipiko, gusto nakong itanyag kanimo ang pipila ka tambag kung unsaon kini sa aktwal nga buhaton. Bisan tuod dili kaayo pamilyar ang mga kolaborasyon sa masa kay sa mga pamaagi nga gihulagway sa mga naunang mga kapitulo, sama sa mga pagsurbi ug mga eksperimento, dili kini sa kinatibuk-an mas lisud. Tungod kay ang mga teknolohiya nga mahimo nimo nga gamiton paspas nga mag-uswag, ang labing mapuslanon nga tambag nga akong ikatanyag gipahayag sa mga termino sa mga pangkinatibuk-ang mga prinsipyo, inay sa sunod-sunod nga mga instruksyon. Labaw nga espesipiko, adunay lima ka kinatibuk-ang mga prinsipyo nga sa akong hunahuna makatabang kanimo sa pagdesinyo sa usa ka proyekto sa pang-masa nga kolaborasyon: mag-aghat sa mga sumasalmot, mogamit sa heterogeneity, mag-focus sa pagtagad, makapahingangha, ug mahimong maayong pamatasan.