6.2.2 સ્વાદ, સંબંધો અને સમય

સંશોધકોએ ફેસબુકના વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા રદ કર્યો, તેને યુનિવર્સિટીના રેકોર્ડ સાથે મર્જ કર્યો, સંશોધન માટે આ મર્ચના ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો અને પછી તે અન્ય સંશોધકો સાથે શેર કર્યો.

2006 ની શરૂઆતથી, દર વર્ષે પ્રોફેસર અને રિસર્ચ સહાયકોની એક ટીમએ "નોર્થઇસ્ટર્ન યુ.એસ.માં વિવિધ ખાનગી કોલેજ" માં 2009 ના વર્ગના સભ્યોની ફેસબુક પ્રોફાઇલ રદ કરી હતી. સંશોધકોએ આ માહિતીને ફેસબુકથી મર્જ કરી હતી જેમાં મિત્રતા વિશેની માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. અને સાંસ્કૃતિક સ્વાદ, કૉલેજની માહિતી સાથે, જેમાં શૈક્ષણિક મેજર વિશેની માહિતી અને જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાં રહેતા હતા આ મર્જ કરેલ ડેટા મૂલ્યવાન સ્ત્રોત હતા, અને તેનો ઉપયોગ સામાજિક નેટવર્ક્સ (Wimmer and Lewis 2010) અને કેવી રીતે સામાજિક નેટવર્ક્સ અને વર્તન સહ-વિકસિત (Lewis, Gonzalez, and Kaufman 2012) જેવા મુદ્દાઓ વિશેના નવા જ્ઞાનને બનાવવા માટે થાય છે. પોતાના ડેટા માટે આ ડેટાનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત, સ્વાદ, સંબંધો, અને સમયના સંશોધકોએ તેમને અન્ય સંશોધકો માટે ઉપલબ્ધ કર્યા, વિદ્યાર્થીઓની ગોપનીયતા (Lewis et al. 2008) ના રક્ષણ માટે કેટલાક પગલાં લીધા પછી.

કમનસીબે, ડેટા ઉપલબ્ધ કરાવવામાંના થોડા દિવસો બાદ, અન્ય સંશોધકોએ એવો દાવો કર્યો હતો કે સ્કૂલ સ્કૂલ હાવર્ડ કોલેજ (Zimmer 2010) . સ્વાદ, સંબંધો, અને સમયના સંશોધકો પર "નૈતિક સંશોધન ધોરણોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા" (Zimmer 2010) ભાગમાં હોવાના આરોપસર હતા કારણ કે વિદ્યાર્થીઓએ જાણકાર સંમતિ આપી ન હતી (હાર્વર્ડના આઇઆરબી અને ફેસબુક દ્વારા તમામ કાર્યવાહીની સમીક્ષા અને મંજૂર). વિદ્વાનોની ટીકા ઉપરાંત, અખબારોના લેખો "હાર્વર્ડ રિસર્ચર્સ અક્યુઝ્ડ ઓફ બ્રેકિંગ સ્ટુડન્ટ્સ પ્રાઇવેસી" (Parry 2011) જેવા હેડલાઇન્સ સાથે દેખાયા હતા. આખરે, ડેટાસેટને ઇન્ટરનેટ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું, અને તે અન્ય સંશોધકો દ્વારા હવે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં.