7.2.3 Ηθική στο σχεδιασμό της έρευνας

Ηθική θα μετακινηθούν από ένα δευτερεύον ζήτημα σε ένα βασικό μέλημα και επομένως θα γίνει ένα θέμα της έρευνας.

Στην ψηφιακή εποχή, η δεοντολογία θα γίνει όλο και πιο κεντρικό ζήτημα που θα διαμορφώσει την έρευνα. Δηλαδή, στο μέλλον, θα αγωνιστούμε λιγότερο με το τι μπορεί να γίνει και περισσότερο με το τι πρέπει να γίνει. Όπως συμβαίνει αυτό, αναμένω ότι η προσέγγιση των κοινωνικών επιστημόνων βάσει κανόνων και η ad hoc προσέγγιση των επιστημόνων δεδομένων θα εξελιχθούν σε κάτι σαν την προσεγγίσιμη προσέγγιση που περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. Αναμένω επίσης ότι καθώς η ηθική γίνεται όλο και πιο κεντρική, να αναπτυχθεί ως θέμα μεθοδολογικής έρευνας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι κοινωνικοί ερευνητές αφιερώνουν τώρα χρόνο και ενέργεια για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που επιτρέπουν φθηνότερες και πιο ακριβείς εκτιμήσεις, αναμένω ότι θα εργαστούμε επίσης για την ανάπτυξη μεθόδων που θα είναι πιο ηθικά υπεύθυνες. Αυτή η αλλαγή θα συμβεί όχι μόνο επειδή οι ερευνητές ενδιαφέρονται για τη δεοντολογία ως τέλος, αλλά και επειδή ενδιαφέρονται για τη δεοντολογία ως μέσο για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.

Ένα παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η έρευνα σχετικά με τη διαφορά στην ιδιωτική ζωή (Dwork 2008) . Φανταστείτε ότι, για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο έχει λεπτομερή αρχεία υγείας και ότι οι ερευνητές θέλουν να κατανοήσουν τα πρότυπα σε αυτά τα δεδομένα. Οι διαφορετικοί ιδιωτικοί αλγόριθμοι επιτρέπουν στους ερευνητές να μάθουν για τα συνολικά πρότυπα (π.χ., οι άνθρωποι που καπνίζουν είναι πιο πιθανό να έχουν καρκίνο) ενώ ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο να μάθουν τίποτα για τα χαρακτηριστικά κάποιου συγκεκριμένου ατόμου. Η ανάπτυξη αυτών των αλγορίθμων συντήρησης της ιδιωτικής ζωής έχει καταστεί ενεργός τομέας έρευνας. βλέπε Dwork and Roth (2014) για μια επεξεργασία βιβλίου. Η διακριτική μυστικότητα αποτελεί παράδειγμα της ερευνητικής κοινότητας που λαμβάνει μια ηθική πρόκληση, μετατρέποντάς την σε ερευνητικό έργο και, στη συνέχεια, σημειώνοντας πρόοδο σε αυτήν. Αυτό είναι ένα μοτίβο που νομίζω ότι θα δούμε όλο και περισσότερο σε άλλους τομείς της κοινωνικής έρευνας.

Καθώς η δύναμη των ερευνητών, συχνά σε συνεργασία με τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις, συνεχίζει να αυξάνεται, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθούν πολύπλοκα ηθικά ζητήματα. Έχει την εμπειρία μου ότι πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες και επιστήμονες δεδομένων βλέπουν αυτά τα ηθικά ζητήματα ως βάλτο που πρέπει να αποφεύγονται. Νομίζω όμως ότι η αποφυγή θα είναι όλο και πιο αβάσιμη ως στρατηγική. Εμείς, ως κοινότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα αν πηδήξουμε και αντιμετωπίσουμε με τη δημιουργικότητα και την προσπάθεια που εφαρμόζουμε σε άλλα ερευνητικά προβλήματα.