Κώδικας

Κάνουμε τον κωδικό που δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα διαθέσιμη ανοικτού κώδικα, όπως το Open κριτική Toolkit .

Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δημιουργούς και τους συντελεστές στα ακόλουθα έργα: