4.7 Wnioski

Era cyfrowa oferuje naukowcom możliwość przeprowadzania eksperymentów, które nie były możliwe wcześniej. Nie tylko można uruchomić ogromne eksperymentów naukowcy, mogą również skorzystać z charakterem eksperymentów cyfrowych w celu poprawy ważność, należy oszacować niejednorodność efektów terapeutycznych i izolowania mechanizmów. Doświadczenia te mogą być wykonywane w środowiskach pełni cyfrowe lub za pomocą urządzeń cyfrowych w świecie fizycznym.

Jak wykazał rozdział, eksperymenty te można przeprowadzić w partnerstwie z potężnymi firmami, lub mogą być w całości wykonane przez badacza; nie musisz pracować w dużej firmie technologicznej, aby przeprowadzić eksperyment cyfrowy. Jeśli zaprojektujesz własny eksperyment, możesz obniżyć koszt zmienny do zera i możesz użyć trzech zasad zastępujących, doprecyzowujących i redukujących - do budowania etyki w projekcie. Coraz większa zdolność badaczy do interweniowania w życie milionów ludzi oznacza, że ​​powinniśmy odpowiednio poświęcić naszą uwagę projektowi badań etycznych. Z dużą mocą przychodzi duża odpowiedzialność.