7.3 Powrót do początku

Przyszłość badań społecznych będzie połączeniem nauk społecznych i nauk danych.

Pod koniec naszej podróży powróćmy do badania opisanego na pierwszej stronie pierwszego rozdziału tej książki. Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro i Robert On (2015) połączyli szczegółowe dane telefoniczne od około 1,5 miliona osób z danymi ankietowymi z około 1000 osób, aby oszacować geograficzny rozkład bogactwa w Rwandzie. Ich szacunki były podobne do tych z badania demograficznego i zdrowotnego, złotego standardu badań w krajach rozwijających się, ale ich metoda była około 10 razy szybsza i 50 razy tańsza. Te radykalnie szybsze i tańsze szacunki nie są celem samym w sobie, są środkiem do zakończenia, tworząc nowe możliwości dla naukowców, rządów i firm. Na początku książki opisałem to badanie jako okno na przyszłość badań społecznych, a teraz mam nadzieję, że rozumiesz dlaczego.