6.2.1 Contagion Emotional

700.000 người sử dụng Facebook đã được đưa vào một thử nghiệm mà có thể đã bị thay đổi cảm xúc của họ. Những người tham gia đã không đồng ý và nghiên cứu là không phụ thuộc vào bên thứ ba giám sát đạo đức.

Đối với một tuần vào tháng giêng năm 2012, khoảng 700.000 người sử dụng Facebook đã được đặt trong một thí nghiệm để nghiên cứu sự lây lan tình cảm, mức độ mà những cảm xúc của một người đang bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của những người họ tương tác với. Tôi đã thảo luận thử nghiệm này trong Chương 4, nhưng tôi sẽ xem xét lại lần nữa. Những người tham gia thí nghiệm Contagion cảm xúc đã được đưa vào bốn nhóm: một "tiêu cực giảm" nhóm, cho người viết với những lời tiêu cực (ví dụ, buồn) đã bị chặn một cách ngẫu nhiên xuất hiện trong News Feed; một "dương giảm" nhóm người mà bài viết với từ tích cực (ví dụ như, hạnh phúc) đã bị chặn một cách ngẫu nhiên; và hai nhóm kiểm soát. Trong điều khiển cho "tiêu cực giảm" nhóm, bài viết đã bị chặn một cách ngẫu nhiên ở mức tương tự như là "tiêu cực giảm" nhóm nhưng mà không liên quan đến nội dung về tình cảm. Nhóm đối chứng cho "dương giảm" nhóm đã được xây dựng trong một thời trang song song. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những người ở trong tình trạng dương-giảm sử dụng ít hơn một chút từ tích cực và lời nói hơi tiêu cực hơn, liên quan đến các điều kiện kiểm soát. Tương tự như vậy, họ đã tìm thấy rằng những người ở trong tình trạng tiêu cực, giảm sử dụng từ ngữ hơi tích cực hơn và ít hơn một chút lời nói tiêu cực. Do đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về sự lây lan cảm xúc (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; cho một cuộc thảo luận đầy đủ hơn về thiết kế và kết quả của thí nghiệm xem Chương 4.

Chỉ vài ngày sau khi bài báo này được công bố trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm Khoa học, đã có một sự phản đối rất lớn từ cả các nhà nghiên cứu và báo chí. Outrage quanh giấy tập trung vào hai điểm chính: 1) tham gia không cung cấp bất kỳ sự đồng ý ngoài các điều khoản của dịch vụ Facebook tiêu chuẩn và 2) nghiên cứu đã không trải qua bên thứ ba xem xét đạo đức (Grimmelmann 2015) . Các câu hỏi về đạo đức được nêu ra trong cuộc tranh luận này gây ra tạp chí để nhanh chóng công bố một "biểu hiện biên tập quan tâm" hiếm về đạo đức và quy trình đánh giá đạo đức cho các nghiên cứu (Verma 2014) . Trong những năm tiếp theo, thử nghiệm này đã tiếp tục là nguồn gốc của cuộc tranh luận dữ dội và bất đồng, và những lời chỉ trích của thí nghiệm này có thể có tác dụng không mong muốn của lái xe loại nghiên cứu này vào bóng tối (Meyer 2014) . Đó là, có người cho rằng công ty đã không ngừng chạy các loại thí nghiệm, họ đã chỉ ngừng nói về họ trước công chúng. Cuộc tranh luận này cũng có thể đã dẫn đến việc tạo ra một quá trình xem xét đạo đức cho các nghiên cứu tại Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .