6.4.3 Justícia

Justícia tracta d'assegurar que els riscos i beneficis de la investigació es distribueixen de manera justa.

L'informe Belmont sosté que el principi de la Justícia aborda la distribució de les càrregues i els beneficis de la recerca. És a dir, no hauria de ser el cas que un grup de la societat carregui els costos de la recerca mentre un altre grup obtingui els seus beneficis. Per exemple, a la dècada del XIX i principis del segle XX, les càrregues de servir com a subjectes de recerca en assajos mèdics van disminuir en gran mesura als pobres, mentre que els beneficis de la millora de l'assistència mèdica fluïen principalment als rics.

A la pràctica, el principi de la Justícia es va interpretar inicialment com que les persones vulnerables haurien d'estar protegides dels investigadors. En altres paraules, els investigadors no haurien de permetre's que presumeixin intencionadament als impotents. És un patró preocupant que en el passat, un gran nombre d'estudis èticament problemàtics implicaven a participants extremadament vulnerables, inclosos ciutadans poc qualificats i no autoritzats (Jones 1993) ; presos (Spitz 2005) ; nens institucionalitzats amb discapacitat mental (Robinson and Unruh 2008) ; i malalts hospitalaris antics i debilitats (Arras 2008) .

Al voltant de 1990, però, les opinions sobre la Justícia van començar a canviar de protecció per accedir (Mastroianni and Kahn 2001) . Per exemple, els activistes van argumentar que els nens, les dones i les minories ètniques necessitaven ser inclosos explícitament en els assaigs clínics perquè aquests grups es beneficiïn del coneixement que es va obtenir d'aquests assaigs (Epstein 2009) .

A més de les preguntes sobre protecció i accés, el principi de la Justícia sovint s'interpreta per formular preguntes sobre una compensació adequada per als participants, qüestions que estan sotmeses a un intens debat en ètica mèdica (Dickert and Grady 2008) .

L'aplicació del principi de la Justícia als nostres tres exemples ofereix una altra manera de veure'ls. En cap dels estudis, els participants van ser compensats econòmicament. Encore planteja les preguntes més complexes sobre el principi de la Justícia. Tot i que el principi de beneficència podria suggerir excloure participants de països amb governs repressius, el principi de la Justícia podria argumentar per permetre a aquestes persones participar-hi i beneficiar-se de mesures precises de la censura a Internet. El cas dels gustos, els vincles i el temps també planteja preguntes perquè un grup d'estudiants va patir les càrregues de la recerca i només es va beneficiar la societat en general. Finalment, en Contagion Emocional, els participants que van patir la càrrega de la investigació van ser una mostra aleatòria de la població que probablement es beneficiaria dels resultats (és a dir, els usuaris de Facebook). En aquest sentit, el disseny de Contagion Emocional estava ben alineat amb el principi de la Justícia.