1.4 Els temes d'aquest llibre

Dos temes del llibre són 1) barrejar readymades i custommades i 2) ètiques.

Dos temes s'executen al llarg d'aquest llibre, i ara m'agradaria destacar-los per tal que els observeu quan es presenten una i altra vegada. El primer es pot il·lustrar amb una analogia que compara dos grans: Marcel Duchamp i Michelangelo. Duchamp és conegut pels seus readymades, com la Font , on va prendre objectes comuns i els va reprendre com a art. Michelangelo, d'altra banda, no es va reposar. Quan volia crear una estàtua de David, no buscava una peça de marbre semblant a David: va passar tres anys treballant per crear la seva obra mestra. David no està preparat; es tracta d'un constructor (figura 1.2).

Figura 1.2: Font de Marcel Duchamp i David de Michaelangelo. La font és un exemple d'un readymade, on un artista veu alguna cosa que ja existeix al món i, posteriorment, la reprèn creativament per l'art. David és un exemple d'art creat intencionalment; es tracta d'un mantell. La investigació social en l'era digital implicarà tant els regals com els costats. Fotografia de la font d'Alfred Stiglitz, 1917 (Font: The Blind Man, núm. 2 / Wikimedia Commons). Fotografia de David de Jörg Bittner Unna, 2008 (Font: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons).

Figura 1.2: Font de Marcel Duchamp i David de Michaelangelo. La font és un exemple d'un readymade, on un artista veu alguna cosa que ja existeix al món i, posteriorment, la reprèn creativament per l'art. David és un exemple d'art creat intencionalment; es tracta d'un mantell. La investigació social en l'era digital implicarà tant els regals com els costats. Fotografia de la font d'Alfred Stiglitz, 1917 (Font: The Blind Man , núm. 2 / Wikimedia Commons ). Fotografia de David de Jörg Bittner Unna, 2008 (Font: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).

Aquests dos estils-readymades i custommades-aproximadament s'assenyalen sobre estils que es poden emprar per a la investigació social en l'era digital. Com veuràs, alguns dels exemples d'aquest llibre suposen la repressió intel·ligent de grans fonts de dades creades originalment per empreses i governs. En altres exemples, però, un investigador va començar amb una pregunta específica i després va utilitzar les eines de l'era digital per crear les dades necessàries per respondre aquesta pregunta. Quan es fa bé, aquests dos estils poden ser increïblement poderosos. Per tant, la investigació social en l'era digital involucrarà tant els readymades com els custommades; implicarà tant Duchamps com Michelangelos.

Si generalment fa servir dades preparades, espero que aquest llibre us mostri el valor de les dades de la custòdia. I de la mateixa manera, si generalment utilitza dades de custòdia, espero que aquest llibre us mostri el valor de les dades preparades. Finalment, i el que és més important, espero que aquest llibre us mostri el valor de combinar aquests dos estils. Per exemple, Joshua Blumenstock i els seus col·legues formaven part de Duchamp i parteixen Miguel Ángel; reprotxaven els registres de la trucada (un readymade) i creaven les seves pròpies dades de l'enquesta (un construct). Aquesta barreja de readymades i custarmades és un patró que veureu al llarg d'aquest llibre; tendeix a requerir idees tant de la ciència social com de la ciència de la informació, i sovint condueix a la investigació més excitant.

Un segon tema que recorre aquest llibre és l'ètica. Us mostraré com els investigadors poden utilitzar les capacitats de l'era digital per dur a terme investigacions interessants i importants. I us mostraré com els investigadors que aprofiten aquestes oportunitats s'enfrontaran a decisions ètiques difícils. El capítol 6 es dedicarà íntegrament a l'ètica, però també integraré l'ètica en els altres capítols perquè, en l'era digital, l'ètica esdevindrà una part cada vegada més integral del disseny de la recerca.

El treball de Blumenstock i col·legues torna a ser il·lustratiu. Tenir accés als registres de trucades granulars d'1,5 milions de persones crea oportunitats meravelloses per a la recerca, però també crea oportunitats per fer mal. Per exemple, Jonathan Mayer i els seus col·legues (2016) han demostrat que fins i tot es poden combinar registres de trucades "anònims" (és a dir, dades sense noms i adreces) amb informació disponible públicament per identificar persones específiques de les dades i per inferir informació confidencial sobre ells, com certa informació de salut. Per estar clars, Blumenstock i els seus col·legues no van intentar inferir informació sensible sobre ningú, però aquesta possibilitat va ser difícil per a ells per adquirir les dades de la trucada i els va obligar a prendre proteccions extenses durant la realització de la seva recerca.

Més enllà dels detalls dels registres de les convocatòries, hi ha una tensió fonamental que travessa moltes investigacions socials en l'era digital. Els investigadors, sovint en col·laboració amb empreses i governs, tenen un poder creixent sobre la vida dels participants. Per poder, em refereixo a la capacitat de fer coses a les persones sense el seu consentiment o, fins i tot, consciència. Per exemple, els investigadors ara poden observar el comportament de milions de persones, i com ho explicaré més tard, els investigadors també poden inscriure milions de persones en experiments massius. A més, tot això pot passar sense el consentiment o la consciència de les persones involucrades. A mesura que augmenta el poder dels investigadors, no s'ha produït un augment equivalent de la claredat sobre com s'ha d'utilitzar aquest poder. De fet, els investigadors han de decidir com exercir el seu poder basant-se en regles, lleis i normes incompatibles i superposades. Aquesta combinació de capacitats poderoses i pautes vagues pot forçar investigadors ben intencionats a afrontar decisions difícils.

Si generalment se centra en com la investigació social en edat digital crea noves oportunitats, espero que aquest llibre us demostri que aquestes oportunitats també generen nous riscos. I de la mateixa manera, si generalment se centra en aquests riscos, espero que aquest llibre us ajudi a veure les oportunitats, oportunitats que poden requerir alguns riscos. Finalment, i el més important, espero que aquest llibre ajudi a tots a equilibrar de forma responsable els riscos i oportunitats creats per la investigació social en edat digital. Amb un augment del poder, també cal augmentar la responsabilitat.