5.5 El disseny de la seva pròpia

Cinc principis per dissenyar un projecte de col·laboració massiva: motivar els participants, aprofitar l'heterogeneïtat, centrar l'atenció, fer sorpresa i ser ètics.

Ara que podria estar entusiasmat amb el potencial de col·laboració en massa per resoldre el vostre problema científic, m'agradaria oferir-vos alguns consells sobre com fer-ho. Encara que les col·laboracions en massa poden ser menys familiars que les tècniques descrites en capítols anteriors, com ara enquestes i experiments, no són inherentment més difícils. Com que les tecnologies que podeu aprofitar es desenvolupen ràpidament, el consell més útil que puc oferir està expressat en termes de principis generals, en comptes d'instruccions pas a pas. Més específicament, hi ha cinc principis generals que crec que l'ajudaran a dissenyar un projecte de col·laboració massiva: motivar els participants, aprofitar l'heterogeneïtat, centrar l'atenció, fer sorpresa i ser ètics.