5.5.3 Centrar l'atenció

Tenint en compte que heu trobat una manera de motivar la participació i podeu aprofitar els participants amb interessos i habilitats de gran abast, el següent gran repte que teniu com a dissenyador és centrar l'atenció dels participants on serà el més valuós, un punt Es va desenvolupar àmpliament al llibre de Michael Nielsen Reinventing Discovery (2012) . En projectes de computació humana, com el Galaxy Zoo, on els investigadors tenen un control explícit de les tasques, el focus d'atenció és més fàcil de mantenir. Per exemple, al Galaxy Zoo, els investigadors podrien haver mostrat cada galàxia fins que hi hagi un acord sobre la seva forma. A més, en la recopilació de dades distribuïdes, també es pot utilitzar un sistema de puntuació per centrar els individus a proporcionar l'entrada més útil, com es va fer a PhotoCity.