1.5 Esquema d'aquest llibre

Aquest llibre avança a través de quatre grans dissenys de recerca: observar el comportament, fer preguntes, executar experiments i crear una col · laboració massiva. Cadascun d'aquests enfocaments requereix una relació diferent entre investigadors i participants, i cadascun ens permet aprendre coses diferents. És a dir, si fem preguntes a les persones, podem aprendre coses que no podríem aprendre només observant el comportament. De la mateixa manera, si treballem experiments, podríem aprendre coses que no eren possibles només observant el comportament i fent preguntes. Finalment, si col·laborem amb els participants, podem aprendre coses que no podríem aprendre observant-les, fent-les preguntes o inscrivint-les en experiments. Aquests quatre enfocaments es van utilitzar en una forma de fa 50 anys, i estic segur que tots es continuaran utilitzant en una forma de 50 anys a partir d'ara. Després de dedicar un capítol a cada enfocament, inclosos els problemes ètics plantejats per aquest enfocament, dedicaré un capítol complet a l'ètica. Com es descriu en el Prefaci, vaig a mantenir el text principal dels capítols tan netes com sigui possible, i cadascun dels capítols conclourà amb una secció anomenada "Què llegir més endavant" que inclou informació bibliogràfica important i apunts per a més detalls material.

En el futur, al capítol 2 ("Comportament d'observació"), vaig a descriure què i com els investigadors poden aprendre d'observar el comportament de les persones. En particular, em centraré en grans fonts de dades creades per empreses i governs. Resumint allunyant-se dels detalls de qualsevol font específica, vaig a descriure 10 funcions comunes de les grans fonts de dades i com aquests impacten la capacitat dels investigadors d'utilitzar aquestes fonts de dades per a la recerca. Després, il·lustraré tres estratègies d'investigació que es poden utilitzar per aprendre amb èxit a partir de grans fonts de dades.

En el capítol 3 ("Preguntes de preguntes"), començareu mostrant el que els investigadors poden aprendre superant les grans dades preexistents. En particular, mostraré que, fent preguntes a les persones, els investigadors poden aprendre coses que no poden aprendre fàcilment només observant el comportament. Per tal d'organitzar les oportunitats creades per l'era digital, revisaré el tradicional marc d'error de l'enquesta total. A continuació, mostraré com l'era digital permet nous enfocaments tant en el mostreig com en l'entrevista. Finalment, vaig a descriure dues estratègies per combinar dades d'enquestes i grans fonts de dades.

Al capítol 4 ("Execució d'experiments"), començareu mostrant el que els investigadors poden aprendre quan es mouen més enllà de comprovar el comportament i fer preguntes sobre l'enquesta. En particular, mostraré com els experiments controlats aleatoris, on l'investigador intervé en el món d'una manera molt específica, permet als investigadors conèixer les relacions causals. Compararé els tipus d'experiments que podríem fer en el passat amb els tipus que podem fer ara. Amb aquests antecedents, vaig a descriure els compromisos implicats en les principals estratègies per dur a terme experiments digitals. Finalment, vaig a concloure amb alguns consells de disseny sobre com pots aprofitar el poder dels experiments digitals, i vaig a descriure algunes de les responsabilitats que vénen amb aquest poder.

En el capítol 5 ("Creació de la col · laboració en massa"), mostraré com els investigadors poden crear col·laboracions massives, com ara el crowdsourcing i la ciència ciutadana, per fer recerca social. En descriure els projectes de col · laboració massiva amb èxit i proporcionant uns quants principis organitzatius clau, espero convèncer-vos de dues coses: en primer lloc, es pot aprofitar la col · laboració massiva per a la recerca social i, en segon lloc, que els investigadors que utilitzin la col · laboració massiva podran resoldre problemes que anteriorment semblaven impossibles.

En el capítol 6 ("Ètica"), argumentaré que els investigadors han augmentat ràpidament el poder sobre els participants i que aquestes capacitats estan canviant ràpidament que les nostres normes, regles i lleis. Aquesta combinació de poder creixent i falta d'acord sobre com s'ha d'utilitzar aquest poder deixa als investigadors ben intencionats en una situació difícil. Per abordar aquest problema, vaig a argumentar que els investigadors haurien d'adoptar un enfocament basat en principis . És a dir, els investigadors haurien d'avaluar la seva recerca a través de les normes existents -que prendré com donat- i a través de principis ètics més generals. Vaig a descriure quatre principis establerts i dos marcs ètics que poden ajudar a guiar les decisions dels investigadors. Finalment, explicaré alguns reptes ètics específics que espero que els investigadors s'enfrontin en el futur i oferiré consells pràctics per treballar en una àrea amb ètica inestable.

Finalment, al capítol 7 ("El futur"), revisaré els temes que recorreran el llibre i, després, els utilitzaré per especular sobre temes que seran importants en el futur.

La recerca social en l'era digital combinarà el que hem fet en el passat amb les diferents capacitats del futur. D'aquesta manera, la investigació social serà modelada tant per científics socials com per científics de dades. Cada grup té alguna cosa que contribuir, i cadascun té alguna cosa que aprendre.