5.6 Conclusió

Col·laboració massiva permetrà als investigadors per resoldre problemes científics que eren impossibles de resoldre abans.

L'era digital permet la col·laboració massiva en recerca científica. En lloc de col·laborar amb un nombre reduït de col · legues o assistents de recerca, com en el passat, ara podem col·laborar amb tothom del món que tingui una connexió a Internet. Com demostren els exemples d'aquest capítol, aquestes noves formes de col·laboració en massa ja han permès un progrés real en problemes importants. Alguns escèptics poden dubtar de l'aplicabilitat de la col · laboració massiva per a la investigació social, però sóc optimista. Molt senzill, hi ha molta gent al món i, si els nostres talents i energies es poden aprofitar, podem fer coses sorprenents. En altres paraules, a més d'aprendre de les persones observant el seu comportament (capítol 2), fer-les preguntes (capítol 3), o inscriure's en experiments (capítol 4), també podem aprendre de les persones fent-les col·laboradores de recerca.

Als efectes de la investigació social, crec que és útil dividir els projectes de col · laboració massiva en tres grups difícils:

  • En els projectes de computació humana , els investigadors combinen els esforços de moltes persones que treballen en microtàlquies simples per resoldre problemes que són impossibelmente grans per a una sola persona.
  • En projectes de convocatòria oberta , els investigadors plantegen un problema amb una solució fàcil de comprovar, sol·liciten solucions de moltes persones i, a continuació, trien el millor.
  • En els projectes de recollida de dades distribuïdes , els investigadors permeten als participants aportar noves medicions del món.

A més d'avançar en la recerca social, els projectes de col·laboració en massa també tenen un potencial democratitzador. Aquests projectes amplien tant la gamma de persones que poden organitzar projectes a gran escala com la gamma de persones que poden contribuir a ells. De la mateixa manera que Wikipedia va canviar el que pensàvem possible, futurs projectes de col · laboració massiva canviaran el que pensem que és possible en la investigació científica.