6.8 Conclusió

La investigació social en l'era digital planteja nous problemes ètics. Però aquests problemes no són insuperables. Si nosaltres, com a comunitat, podem desenvolupar normes i estàndards ètics compartits que siguin recolzats tant per investigadors com per al públic, podrem aprofitar les capacitats de l'era digital d'una manera responsable i beneficiosa per a la societat. Aquest capítol representa el meu intent de traslladar-nos en aquesta direcció, i crec que la clau serà que els investigadors adopten un pensament basat en principis, tot seguint les regles adequades.

A la secció 6.2, he descrit tres projectes d'investigació en edat digital que han generat un debat ètic. A continuació, a la secció 6.3, he descrit el que considero que és la raó fonamental de la incertesa ètica en la investigació social en l'era digital: augmentant ràpidament el poder dels investigadors per observar i experimentar en persones sense el seu consentiment o fins i tot consciència. Aquestes capacitats estan canviant ràpidament que les nostres normes, normes i lleis. A continuació, a la secció 6.4, he descrit quatre principis existents que poden orientar el vostre pensament: Respecte a les persones, la seva beneficència, la seva justícia i el respecte pel dret i l'interès públic. A continuació, a la secció 6.5, vaig resumir dos grans marcs ètics: consecuencialisme i deontologia, que poden ajudar-te amb un dels reptes més profunds als quals podria enfrontar: quan és apropiat que prenguis mètodes èticament qüestionables per assolir un objectiu èticament apropiat final. Aquests principis i marcs ètics us permetran anar més enllà de l'enfocament del que permet la normativa vigent i augmentar la vostra capacitat de comunicar el vostre raonament amb altres investigadors i el públic.

Amb aquest rerefons, a la secció 6.6, vaig discutir quatre àrees que són particularment desafiants per als investigadors socials d'edat digital: el consentiment informat (secció 6.6.1), la comprensió i la gestió del risc informatiu (secció 6.6.2), la privadesa (secció 6.6.3 ), i prendre decisions ètiques davant la incertesa (secció 6.6.4). Finalment, a l'apartat 6.7, he conclòs tres consells pràctics per treballar en una àrea amb ètica inestable.

En termes d'abast, en aquest capítol s'ha centrat en la perspectiva d'un individu que busca l'investigador coneixement generalitzable. Com a tal, es deixa de banda qüestions importants sobre millores en el sistema de supervisió ètica de la investigació; preguntes sobre la regulació de la recol·lecció i ús de les dades de les empreses; i preguntes sobre la vigilància massiva pels governs. Aquestes altres preguntes són, evidentment complexa i difícil, però tinc l'esperança que algunes de les idees d'ètica de la investigació serà útil en aquests altres contextos.