6.5 Dos marcs ètics

La majoria dels debats sobre l'ètica de la investigació es redueixen a desacords entre consecuencialismo i la deontologia.

Aquests quatre principis ètics de respecte a les persones, la seva beneficència, la seva justícia i el respecte pel dret i l'interès públic es deriven en gran mesura de dos marcs ètics més abstractes: el consegüentisme i la deontologia . La comprensió d'aquests marcs és útil, ja que us permetrà identificar i raonar una de les tensions més fonamentals en l'ètica de la recerca: utilitzar mitjans potencialment poc ètics per assolir ètics.

El consecuencialisme, que té arrels en el treball de Jeremy Bentham i John Stuart Mill, se centra en prendre accions que condueixin a millors estats del món (Sinnott-Armstrong 2014) . El principi de Beneficència, que se centra en l'equilibri de riscos i beneficis, està profundament arrelat en el pensament consecuencial. D'altra banda, la deontologia, que té arrels en l'obra d'Immanuel Kant, se centra en els deures ètics, independentment de les seves conseqüències (Alexander and Moore 2015) . El principi de respecte a les persones, que se centra en l'autonomia dels participants, està profundament arrelat en el pensament deontològic. Una forma ràpida i crua de distingir els dos marcs és que els deontòlegs se centren en els mitjans i els consecutius es centren en els fins .

Per veure com funcionen aquests dos marcs, consideri el consentiment informat. Tots dos marcs es podrien utilitzar per donar suport al consentiment informat, però per diferents motius. Un argument consegüent de consentiment informat és que ajuda a prevenir el dany als participants prohibint la recerca que no equilibri correctament el risc i el benefici previst. Dit d'una altra manera, el pensament consecuencialista donaria suport al consentiment informat, ja que ajuda a prevenir mals resultats per als participants. Tanmateix, un argument deontològic per al consentiment informat se centra en el deure d'un investigador de respectar l'autonomia dels seus participants. Davant d'aquests enfocaments, un consecuencialista pur podria estar disposat a renunciar al requisit de consentiment informat en un entorn on no hi havia risc, mentre que un deontòleg pur no podria.

Tant el consecuencialisme com la deontologia ofereixen una visió ètica important, però cadascun pot portar-se a extrems absurds. Per al consecuencialisme, un d'aquests casos extrems podria anomenar-se trasplantament . Imagina't un metge que té cinc pacients que moren de fracàs òrgan i un pacient saludable, els òrgans poden salvar els cinc. Sota certes condicions, es permetrà a un metge consegüent, i fins i tot necessari, matar al pacient sa per obtenir els seus òrgans. Aquest enfocament complet en els extrems, sense tenir en compte els mitjans, és defectuós.

De la mateixa manera, la deontologia també es pot portar a extrems incòmodes, com en el cas que es podria anomenar Time bomb . Imagina't un oficial de policia que ha capturat un terrorista que sap la ubicació d'una bomba de temps que va a matar a milions de persones. Un oficial de policia deontològic no estaria disposat a enganyar a un terrorista per revelar la ubicació de la bomba. Aquest enfocament complet en els mitjans, sense finalitats, també és defectuós.

A la pràctica, la majoria dels investigadors socials impliquen implícitament una combinació d'aquests dos marcs ètics. Notar aquesta combinació d'escoles ètiques ajuda a aclarir per què molts debats ètics -que tendeixen a ser entre els més consecutius i els més deontològics- no fan un gran progrés. Els consecuencialistes generalment ofereixen arguments sobre arguments de finalitats que no són convincents per als deontològics, que estan preocupats pels mitjans. De la mateixa manera, els deontològics tendeixen a oferir arguments sobre mitjans, que no són convincents per als consecutius, que se centren en els fins. Els arguments entre els consecutius i els deontològics són com dues naus que passen la nit.

Una solució a aquests debats seria que els investigadors socials desenvolupessin una combinació coherent, moralment sòlida i fàcil d'aplicar de consecuencialisme i deontologia. Desafortunadament, és poc probable que això passi; els filòsofs han estat lluitant amb aquests problemes durant molt de temps. Tanmateix, els investigadors poden utilitzar aquests dos marcs ètics -i els quatre principis que impliquen- de raonar sobre els reptes ètics, aclarir les compensacions i suggerir millores als dissenys de recerca.