5.6 తీర్మానం

మాస్ సహకారంతో ముందుగా పరిష్కరించడానికి అసాధ్యం అని శాస్త్రీయ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పరిశోధకులు ఎనేబుల్ చేస్తుంది.

డిజిటల్ యుగం శాస్త్రీయ పరిశోధనలో సామూహిక సహకారాన్ని కల్పిస్తుంది. సహచరులు లేదా పరిశోధన సహాయకులందరితో గతంలో సహకరించే బదులు గతంలో ఉన్న విధంగానే, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రపంచంలోని అందరితో ఇప్పుడు సహకరించవచ్చు. ఈ అధ్యాయ ప్రదర్శనలోని ఉదాహరణల ప్రకారం, ఈ నూతన రూపాల యొక్క సామూహిక సహకారాలు ఇప్పటికే ముఖ్యమైన సమస్యలపై నిజమైన పురోగతిని సాధించాయి. కొందరు సంశయవాదులు సాంఘిక పరిశోధన కోసం సామూహిక సహకారం యొక్క అన్వయం గురించి అనుమానించవచ్చు, కానీ నేను ఆశాజనకంగా ఉన్నాను. చాలా సరళంగా, ప్రపంచంలోని చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు మరియు మా ప్రతిభకు మరియు శక్తులు కట్టుకోగలిగితే, మేము కలిసి అద్భుతమైన పనులను చేయవచ్చు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారి ప్రవర్తన (అధ్యాయం 2), వారి ప్రశ్నలు (అధ్యాయం 3), లేదా వాటిని ప్రయోగాలు (అధ్యాయం 4) లో అడగడం ద్వారా ప్రజల నుండి నేర్చుకోవడంతోపాటు, వాటిని పరిశోధన సహకారులను సృష్టించడం ద్వారా ప్రజల నుండి నేర్చుకోవచ్చు.

సాంఘిక పరిశోధన యొక్క ప్రయోజనాల కోసం, సామూహిక సహకార ప్రాజెక్టులను మూడు కఠినమైన సమూహాలుగా విభజించడానికి ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను:

  • మానవ గణన పధకాలలో, పరిశోధకులు ఒక వ్యక్తికి అపారమైన పెద్ద సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సాధారణ మైక్రోటస్క్లపై పని చేసే అనేక మంది ప్రజల ప్రయత్నాలను మిళితం చేస్తారు.
  • బహిరంగ కాల్ ప్రాజెక్టుల్లో, పరిశోధకులు సులభమైన పరిష్కారంతో సమస్యను ఎదుర్కొంటారు, పలువురు వ్యక్తుల నుండి పరిష్కారాలను పరిష్కరిస్తారు, ఆపై ఉత్తమంగా ఎంచుకుంటారు.
  • పంపిణీ చేయబడిన సమాచార సేకరణ ప్రాజెక్టులలో, పరిశోధకులు పాల్గొనేవారు ప్రపంచంలోని కొత్త కొలతలను దోహదపరుస్తారు.

సాంఘిక పరిశోధనను అభివృద్ధి చేయటానికి అదనంగా, సామూహిక సహకార ప్రాజెక్టులు కూడా సంభావ్య ప్రజాస్వామ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు భారీ స్థాయి ప్రాజెక్టులు మరియు వారికి దోహదపడే వ్యక్తుల శ్రేణిని నిర్వహించగల ప్రజల శ్రేణిని విస్తృతం చేస్తాయి. వికీపీడియా మనము సాధించిన ఆలోచనను మార్చినట్లే, భవిష్యత్తులో సామూహిక సహకార పధకాలు శాస్త్రీయ పరిశోధనలో సాధ్యమేనని మనము భావిస్తున్న మార్పులను మారుస్తాయి.