6.4.3 జస్టిస్

జస్టిస్ నష్టాలు మరియు పరిశోధన యొక్క ప్రయోజనాలు బాగా పంపిణీ చేసే భరోసా ఉంది.

జస్టిస్ సూత్రం పరిశోధన యొక్క భారాలను మరియు ప్రయోజనాల పంపిణీని పంపిణీ చేస్తుందని బెల్మోంట్ రిపోర్ట్ వాదిస్తుంది. అంటే, సమాజంలో ఒక వర్గం పరిశోధన ఖర్చులు కలిగి ఉండకూడదు, మరొక సమూహం దాని ప్రయోజనాలను పొందుతుంది. ఉదాహరణకు, పంతొమ్మిదవ మరియు ఇరవయ్యవ శతాబ్దిలో, వైద్య ప్రయత్నాల్లో పరిశోధనా అంశాల్లో పనిచేసే భారాలు పేదలపై ఎక్కువగా పడిపోయాయి, మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలు ప్రాధమికంగా ధనవంతులకు వచ్చాయి.

ఆచరణలో, జస్టిస్ సూత్రం మొదట్లో పరిశోధకులు నుండి రక్షించబడతారని అర్థం చేసుకోవడానికి అర్ధం. వేరొక మాటలో చెప్పాలంటే, బలహీనతపై ఉద్దేశపూర్వకంగా తినడానికి పరిశోధకులు అనుమతించబడరు. ఇది గతంలో, చాలా మంది నైతికంగా సమస్యాత్మక అధ్యయనాలు చాలా బలహీనమైన పాల్గొనేవారు, గతంలో చదువుకున్న మరియు నిరుపేద పౌరులు (Jones 1993) ; ఖైదీలు (Spitz 2005) ; సంస్థాగతమైన, మానసిక వైకల్యాలున్న పిల్లలు (Robinson and Unruh 2008) ; మరియు పాత మరియు బలహీనపరిచే ఆస్పత్రి రోగులు (Arras 2008) .

1990 దరిదాపుల్లో, జుస్టీస్ అభిప్రాయాలు రక్షణ నుండి యాక్సెస్ స్వింగ్ ప్రారంభమైంది (Mastroianni and Kahn 2001) . ఉదాహరణకు, పిల్లలు, మహిళలు మరియు జాతి మైనార్టీలు క్లినికల్ ట్రయల్స్లో స్పష్టంగా చేర్చాల్సిన అవసరం ఉందని కార్యకర్తలు వాదించారు, తద్వారా ఈ బృందాలు (Epstein 2009) పొందిన జ్ఞానం నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

రక్షణ మరియు యాక్సెస్ గురించి ప్రశ్నలకు అదనంగా, జస్టిస్ సూత్రం తరచుగా వైద్యపరమైన నీతి (Dickert and Grady 2008) లో తీవ్రమైన చర్చకు సంబంధించిన పాల్గొనేవారికి తగిన పరిహారం గురించి ప్రశ్నలను పెంచడానికి వ్యాఖ్యానించబడుతుంది.

మన మూడు ఉదాహరణలకు న్యాయ సూత్రాన్ని అన్వయి 0 చుకోవడ 0 వారికి మరో మార్గాన్ని చూపిస్తు 0 ది. ఈ అధ్యయనాల్లో పాల్గొన్నవారు ఆర్థికంగా పరిహారం చెల్లించలేదు. ఎన్కోర్ జస్టిస్ సూత్రం గురించి చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్నలను పెంచుతుంది. అధీకృత ప్రభుత్వాలతో ఉన్న దేశాల నుండి పాల్గొనేవారిని మినహాయించవచ్చని, అయితే, న్యాయ సమితి ఈ వ్యక్తులను ఇంటర్నెట్ సెన్సార్షిప్ యొక్క ఖచ్చితమైన కొలతల నుండి-మరియు పాల్గొనడానికి అనుమతించడం కోసం వాదిస్తారు. విద్యార్థుల ఒక బృందం పరిశోధన యొక్క భారం మరియు మొత్తం సమాజం మాత్రమే లాభం పొందినందున, రుచి, టైస్ మరియు టైమ్ల విషయంలో కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. చివరగా, ఎమోషనల్ అంటువ్యాధిలో, పరిశోధన యొక్క భారంను తీసుకున్న పాల్గొనేవారు ఫలితాల నుండి (బహుశా ఫేస్బుక్ వాడుకదారులు) ప్రయోజనం పొందేందుకు అవకాశం ఉన్న యాదృచ్ఛిక నమూనా. ఈ కోణంలో, భావోద్వేగ అంటువ్యాధి రూపకల్పన జస్టిస్ సూత్రంతో బాగా సమీకృతమైంది.