7.3 ప్రారంభానికి తిరిగి

సామాజిక పరిశోధన భవిష్యత్తులో సామాజిక శాస్త్రం మరియు డేటా సైన్స్ మిశ్రమంగా ఉంటుంది.

మా ప్రయాణం చివరలో, ఈ పుస్తకంలోని మొదటి అధ్యాయం యొక్క మొట్టమొదటి పేజీలో వివరించిన అధ్యయనానికి తిరిగి వెళ్దాం. రువాండాలో సంపద యొక్క భౌగోళిక పంపిణీని అంచనా వేయడానికి సుమారు 1,000 మంది వ్యక్తుల నుండి సర్వే డేటాతో సుమారు 1.5 మిలియన్ల మంది వ్యక్తుల నుండి జాషువా బ్లామన్స్టాక్, గాబ్రియల్ కడమూర్, మరియు రాబర్ట్ ఆన్ (2015) మిళిత వివరణాత్మక ఫోన్ కాల్ డేటా. వారి అంచనాలు డెమొక్రాఫిక్ అండ్ హెల్త్ సర్వే నుండి వచ్చినవి, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో సర్వేల యొక్క బంగారు ప్రమాణం, కానీ వారి పద్ధతి 10 రెట్లు వేగంగా మరియు 50 రెట్లు తక్కువ ధరతో ఉంది. ఈ నాటకీయంగా వేగంగా మరియు చౌకైన అంచనాలు తాము ముగింపులో లేవు, అవి అంతం చేయడానికి, పరిశోధకులకు, ప్రభుత్వాలకు మరియు సంస్థలకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడం. పుస్తక ఆరంభంలో, నేను ఈ అధ్యయనాన్ని సామాజిక పరిశోధన యొక్క భవిష్యత్తులో ఒక విండోగా వివరించాను, మరియు ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు చూస్తారనేది ఆశిస్తున్నాను.