7.2.3 పరిశోధన రూపకల్పన లో ఎథిక్స్

ఎథిక్స్ అందరి దృష్టినీ ఒక పరిధీయ ఆందోళన నుండి తరలించడానికి మరియు అందువలన పరిశోధన యొక్క ఒక అంశం అవుతుంది.

డిజిటల్ యుగంలో, నీతి శాస్త్రం పరిశోధనను మరింతగా కేంద్రంగా మారుస్తుంది. అంటే, భవిష్యత్తులో, మనమేమి చేయాలో పూర్తి చేయగలము మరియు మరిన్ని చేయాలన్న దానితో మనం పోరాడుతాము. అలా జరుగుతుండటంతో, సాంఘిక శాస్త్రవేత్తల యొక్క నియమ-ఆధారిత విధానం మరియు డేటా శాస్త్రవేత్తల యొక్క అడ్డగణం విధానం, సిద్ధాంతం-ఆధారిత అధ్యాయం వంటివాటి వైపున 6 వ అధ్యాయంలో వివరించబడ్డాయి. నేను నైతిక విలువలు ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమవుతున్నాను, పద్దతి పరిశోధన యొక్క అంశంగా పెరుగుతుంది. సాంఘిక పరిశోధకులు ఇప్పుడు చౌకగా మరియు మరింత కచ్చితమైన అంచనాలను కల్పించే కొత్త పద్ధతులను అభివృద్ధి చేయడానికి సమయం మరియు శక్తిని అంకితం చేసిన విధంగానే, మరింత నైతిక బాధ్యత గల పద్ధతులను మేము అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. పరిశోధకులు ముగింపును నైతికత గురించి పట్టించుకోనందున ఈ మార్పు జరుగదు, కానీ వారు సాంఘిక పరిశోధన నిర్వహించడానికి మార్గంగా నైతికత గురించి పట్టించుకుంటారు.

ఈ ధోరణికి ఒక ఉదాహరణ అవకలన గోప్యత (Dwork 2008) పై పరిశోధన. ఉదాహరణకు, ఒక హాస్పిటల్ వివరణాత్మక ఆరోగ్య రికార్డులను కలిగి ఉంది మరియు ఈ డేటాలోని నమూనాలను అర్థం చేసుకోవాలనే పరిశోధకులు భావిస్తారు. వేర్వేరు వ్యక్తిగత అల్గోరిథంలు పరిశోధకులను సమిష్టి పద్ధతుల (ఉదా., పొగ తాగే వ్యక్తులు క్యాన్సర్ని కలిగి ఉంటారు) గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎనేబుల్ చేస్తారు, అయితే ఏదైనా ప్రత్యేక వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు గురించి ఏదైనా నేర్చుకోవడమే ప్రమాదం తగ్గిస్తుంది. ఈ గోప్య-సంరక్షించే అల్గోరిథం యొక్క అభివృద్ధి పరిశోధన యొక్క చురుకైన ప్రాంతంగా మారింది; పుస్తకం-పొడవు చికిత్స కోసం Dwork and Roth (2014) చూడండి. భేదాత్మక గోప్యత పరిశోధన సంఘం యొక్క నైతిక సవాలును తీసుకొని ఒక పరిశోధనా ప్రణాళికగా మార్చడం, దానిపై పురోగతి సాధించడం. ఇది మేము సాంఘిక పరిశోధన యొక్క ఇతర విభాగాలలో ఎక్కువగా చూస్తాం అని నేను భావిస్తున్నాను.

పరిశోధకుల అధికారం, తరచుగా కంపెనీలు మరియు ప్రభుత్వాల సహకారంతో, పెరుగుతూనే ఉంది, సంక్లిష్ట నైతిక సమస్యలను నివారించడం చాలా కష్టమవుతుంది. చాలా మంది సాంఘిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు డేటా శాస్త్రవేత్తలు ఈ నైతిక సమస్యలను తప్పించుకునేందుకు చిత్తడిగా చూస్తారని నా అనుభవం ఉంది. కానీ, నేను ఒక వ్యూహంగా ఎగవేత ఎక్కువగా రాబట్టలేనిదిగా భావిస్తాను. మేము ఇతర కమ్యూనిటీ సమస్యలకు వర్తించే సృజనాత్మకత మరియు ప్రయత్నంతో వాటిని అధిగమించి, వాటిని అధిగమించాము.