3.6 Enquêtes gekoppeld aan big data-bronnen

Door enquêtes aan grote gegevensbronnen te koppelen, kunt u schattingen maken die onmogelijk zijn met elke gegevensbron afzonderlijk.

De meeste enquêtes zijn stand-alone, op zichzelf staande inspanningen. Ze bouwen niet op elkaar en gebruiken niet alle andere gegevens die in de wereld bestaan. Dit zal veranderen. Er is gewoon te veel te winnen door enquêtegegevens te koppelen aan de big data-bronnen die in hoofdstuk 2 worden besproken. Door deze twee soorten gegevens te combineren, is het vaak mogelijk om iets te doen dat met geen van beide afzonderlijk onmogelijk was.

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop enquêtegegevens kunnen worden gecombineerd met big data-bronnen. In dit gedeelte beschrijf ik twee benaderingen die nuttig en onderscheidend zijn, en ik noem ze verrijkt vragen en versterkt vragen (figuur 3.12). Hoewel ik elke benadering met een gedetailleerd voorbeeld ga illustreren, moet u erkennen dat dit algemene recepten zijn die kunnen worden gebruikt met verschillende soorten onderzoeksgegevens en verschillende soorten big data. Verder zou u moeten opmerken dat elk van deze voorbeelden op twee verschillende manieren kan worden bekeken. Terugdenkend aan de ideeën in hoofdstuk 1, zullen sommige mensen deze onderzoeken beschouwen als voorbeelden van "custommade" onderzoeksgegevens die "kant-en-klare" big data verbeteren, en anderen zullen ze zien als voorbeelden van "kant-en-klare" big data die "custommade" onderzoeksgegevens verbeteren. U zou beide weergaven moeten kunnen zien. Ten slotte zou u moeten opmerken hoe deze voorbeelden verduidelijken dat enquêtes en big data-bronnen complementair zijn en geen substituten zijn.

Figuur 3.12: Twee manieren om big data-bronnen en survey-data te combineren. Bij verrijkt vragen (paragraaf 3.6.1) heeft de grote gegevensbron een kernmaatregel van belang en de onderzoeksgegevens bouwen de noodzakelijke context eromheen. Bij uitgebreide vragen (paragraaf 3.6.2) heeft de grote gegevensbron geen kernmaatregel van belang, maar wordt deze gebruikt om de onderzoeksgegevens te versterken.

Figuur 3.12: Twee manieren om big data-bronnen en survey-data te combineren. Bij verrijkt vragen (paragraaf 3.6.1) heeft de grote gegevensbron een kernmaatregel van belang en de onderzoeksgegevens bouwen de noodzakelijke context eromheen. Bij uitgebreide vragen (paragraaf 3.6.2) heeft de grote gegevensbron geen kernmaatregel van belang, maar wordt deze gebruikt om de onderzoeksgegevens te versterken.