7.2.3 ethiek in de onderzoeksopzet

Ethiek zal verhuizen van een randapparaat zorg op een algemene bezorgdheid en zal daarom een onderwerp van onderzoek.

In het digitale tijdperk zal ethiek een steeds centraler onderwerp worden bij het vormgeven van onderzoek. Dat wil zeggen, in de toekomst zullen we minder worstelen met wat kan worden gedaan en meer met wat er moet gebeuren. Als dat gebeurt, verwacht ik dat de op regels gebaseerde benadering van sociale wetenschappers en de ad-hocbenadering van datawetenschappers evolueert naar iets als de op principes gebaseerde benadering die wordt beschreven in hoofdstuk 6. Ik verwacht ook dat naarmate de ethiek steeds centraler wordt, deze zal groeien als een onderwerp van methodologisch onderzoek. Op dezelfde manier dat sociale onderzoekers nu tijd en energie steken in de ontwikkeling van nieuwe methoden die goedkopere en nauwkeurigere schattingen mogelijk maken, verwacht ik dat we ook zullen werken aan methoden die ethischer verantwoord zijn. Deze verandering zal niet alleen gebeuren omdat onderzoekers ethiek als doel belangrijk vinden, maar ook omdat ze ethiek belangrijk vinden als middel om sociaal onderzoek uit te voeren.

Een voorbeeld van deze trend is het onderzoek naar differentiële privacy (Dwork 2008) . Stel je voor dat een ziekenhuis bijvoorbeeld gedetailleerde gezondheidsdossiers heeft en dat onderzoekers de patronen in deze gegevens willen begrijpen. Differentieel private algoritmen stellen onderzoekers in staat om te leren over geaggregeerde patronen (bijvoorbeeld mensen die roken, hebben meer kans op kanker) terwijl het risico om iets over de kenmerken van een bepaald individu te leren, wordt geminimaliseerd. De ontwikkeling van deze privacybeschermende algoritmen is een actief onderzoeksgebied geworden; zie Dwork and Roth (2014) voor een boek-lengte behandeling. Differentiële privacy is een voorbeeld van de onderzoeksgemeenschap die een ethische uitdaging aangaat, er een onderzoeksproject van maakt en er vervolgens vooruitgang op boekt. Dit is een patroon waarvan ik denk dat we het steeds vaker zullen zien op andere gebieden van sociaal onderzoek.

Omdat de kracht van onderzoekers, vaak in samenwerking met bedrijven en overheden, blijft groeien, wordt het steeds moeilijker om complexe ethische kwesties te vermijden. Het is mijn ervaring dat veel sociale wetenschappers en data scientists deze ethische kwesties beschouwen als een te vermijden moeras. Maar ik denk dat vermijding als strategie steeds onhoudbaarder zal worden. Wij als gemeenschap kunnen deze problemen aanpakken als we erin springen en ze aanpakken met de creativiteit en moeite die we doen bij andere onderzoeksproblemen.