5.5 Het ontwerpen van je eigen

Vijf principes voor het ontwerpen van een massasamenwerkingsproject: deelnemers motiveren, gebruik maken van heterogeniteit, de aandacht vestigen, verrassing mogelijk maken en ethisch zijn.

Nu je misschien enthousiast bent over het potentieel voor massale samenwerking om je wetenschappelijke probleem op te lossen, wil ik je graag wat advies geven over hoe je het echt kunt doen. Hoewel massale samenwerkingen misschien minder bekend zijn dan de technieken die in eerdere hoofdstukken zijn beschreven, zoals enquêtes en experimenten, zijn ze inherent niet moeilijker. Omdat de technologieën die u kunt gebruiken zich snel ontwikkelen, wordt het meest nuttige advies dat ik kan bieden uitgedrukt in algemene principes, in plaats van stapsgewijze instructies. Meer specifiek zijn er vijf algemene principes waarvan ik denk dat ze je zullen helpen een massaal samenwerkingsproject te ontwerpen: deelnemers motiveren, heterogeniteit gebruiken, de aandacht vestigen, verrassing mogelijk maken en ethisch zijn.