1.4 Thema van dit boek

Twee thema's in het boek zijn 1) mengen van readymades en custommades en 2) ethiek.

In dit boek lopen twee thema's, en ik wil ze nu graag benadrukken, zodat u ze opvalt als ze steeds opnieuw verschijnen. De eerste kan worden geïllustreerd door een analogie die twee grootheden vergelijkt: Marcel Duchamp en Michelangelo. Duchamp is het best bekend om zijn readymades, zoals Fountain , waar hij gewone objecten nam en ze als kunst gebruikte. Michelangelo gebruikte echter geen nieuwe bestemming. Toen hij een standbeeld van David wilde maken, zocht hij niet naar een stuk marmer dat op David leek: hij bracht drie jaar door om zijn meesterwerk te maken. David is geen kant en klare; het is een custommade (figuur 1.2).

Figuur 1.2: Fountain van Marcel Duchamp en David van Michaelangelo. Fountain is een voorbeeld van een readymade, waarbij een kunstenaar iets ziet dat al bestaat in de wereld en het vervolgens op een creatieve manier hergebruikt voor kunst. David is een voorbeeld van kunst die opzettelijk is gemaakt; het is een custommade. Sociaal onderzoek in het digitale tijdperk omvat zowel readymades als custommades. Foto van Fountain door Alfred Stiglitz, 1917 (Bron: The Blind Man, no. 2 / Wikimedia Commons). Foto van David door Jörg Bittner Unna, 2008 (Bron: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons).

Figuur 1.2: Fountain van Marcel Duchamp en David van Michaelangelo. Fountain is een voorbeeld van een readymade, waarbij een kunstenaar iets ziet dat al bestaat in de wereld en het vervolgens op een creatieve manier hergebruikt voor kunst. David is een voorbeeld van kunst die opzettelijk is gemaakt; het is een custommade. Sociaal onderzoek in het digitale tijdperk omvat zowel readymades als custommades. Foto van Fountain door Alfred Stiglitz, 1917 (Bron: The Blind Man , no. 2 / Wikimedia Commons ). Foto van David door Jörg Bittner Unna, 2008 (Bron: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).

Deze twee stijlen - readymades en custommades - brengen grofweg in kaart op stijlen die kunnen worden gebruikt voor sociaal onderzoek in het digitale tijdperk. Zoals u zult zien, omvatten enkele voorbeelden in dit boek een slimme herbestemming van grote gegevensbronnen die oorspronkelijk door bedrijven en overheden zijn gemaakt. In andere voorbeelden begon een onderzoeker echter met een specifieke vraag en gebruikte toen de hulpmiddelen van het digitale tijdperk om de gegevens te creëren die nodig waren om die vraag te beantwoorden. Als het goed is gedaan, kunnen beide stijlen ongelooflijk krachtig zijn. Daarom zal sociaal onderzoek in het digitale tijdperk zowel readymades als custommades omvatten; het zal zowel Duchamps als Michelangelos omvatten.

Als je over het algemeen kant en klare data gebruikt, hoop ik dat dit boek je de waarde van custommade-gegevens laat zien. En als u in het algemeen gebruik maakt van custommade-gegevens, hoop ik dat dit boek u de waarde van kant-en-klare gegevens laat zien. Tot slot, en het belangrijkste, hoop ik dat dit boek je de waarde laat zien van het combineren van deze twee stijlen. Joshua Blumenstock en collega's waren bijvoorbeeld onderdeel van Duchamp en een deel Michelangelo; ze hebben de oproeprecords (een readymade) hergebruikt en ze hebben hun eigen enquêtegegevens (een custommade) gemaakt. Deze vermenging van readymades en custommades is een patroon dat je in dit boek zult zien; het vereist vaak ideeën van zowel sociale wetenschappen als data science, en het leidt vaak tot het meest opwindende onderzoek.

Een tweede thema dat door dit boek loopt is ethiek. Ik zal je laten zien hoe onderzoekers de mogelijkheden van het digitale tijdperk kunnen gebruiken om spannend en belangrijk onderzoek uit te voeren. En ik zal je laten zien hoe onderzoekers die van deze kansen profiteren, te maken krijgen met moeilijke ethische beslissingen. Hoofdstuk 6 zal volledig gewijd zijn aan ethiek, maar ik integreer ethiek ook in de andere hoofdstukken omdat, in het digitale tijdperk, ethiek een steeds integraal onderdeel zal worden van onderzoeksontwerp.

Het werk van Blumenstock en collega's is opnieuw illustratief. Toegang hebben tot de gedetailleerde oproeprecords van 1,5 miljoen mensen biedt geweldige mogelijkheden voor onderzoek, maar schept ook kansen voor schade. Jonathan Mayer en collega's (2016) hebben bijvoorbeeld aangetoond dat zelfs "geanonimiseerde" oproeprecords (dwz gegevens zonder namen en adressen) kunnen worden gecombineerd met openbaar beschikbare informatie om specifieke personen in de gegevens te identificeren en om gevoelige informatie over hen, zoals bepaalde gezondheidsinformatie. Voor alle duidelijkheid: Blumenstock en collega's probeerden geen gevoelige informatie over iemand te achterhalen, maar deze mogelijkheid betekende dat het moeilijk voor hen was om de gespreksgegevens te verkrijgen en dwong hen om uitgebreide veiligheidsmaatregelen te nemen tijdens het uitvoeren van hun onderzoek.

Naast de details van de call-records, is er een fundamentele spanning die veel sociaal onderzoek in het digitale tijdperk doormaakt. Onderzoekers - vaak in samenwerking met bedrijven en overheden - hebben steeds meer macht over de levens van deelnemers. Met kracht bedoel ik het vermogen om dingen met mensen te doen zonder hun toestemming of zelfs bewustzijn. Onderzoekers kunnen nu bijvoorbeeld het gedrag van miljoenen mensen observeren, en zoals ik later zal beschrijven, kunnen onderzoekers miljoenen mensen inschrijven voor grootschalige experimenten. Verder kan dit alles gebeuren zonder de toestemming of het bewustzijn van de betrokken personen. Naarmate de kracht van onderzoekers toeneemt, is er geen gelijkwaardige toename van de duidelijkheid over hoe die kracht zou moeten worden gebruikt. In feite moeten onderzoekers beslissen hoe ze hun macht kunnen uitoefenen op basis van inconsistente en overlappende regels, wetten en normen. Deze combinatie van krachtige mogelijkheden en vage richtlijnen kan zelfs goedwillende onderzoekers dwingen om moeilijke beslissingen te nemen.

Als u zich in het algemeen concentreert op de manier waarop digitaal sociaal onderzoek nieuwe kansen creëert, hoop ik dat dit boek u zal aantonen dat deze kansen ook nieuwe risico's creëren. En als u zich in het algemeen op deze risico's concentreert, hoop ik dat dit boek u helpt de kansen te zien - kansen die bepaalde risico's met zich mee kunnen brengen. Tot slot, en het belangrijkste, hoop ik dat dit boek iedereen zal helpen om op verantwoorde wijze de risico's en kansen in kaart te brengen die zijn ontstaan ​​door sociaal-maatschappelijk onderzoek. Met een toename van het vermogen, moet er ook een toename van verantwoordelijkheid komen.