1.2 Welkom in het digitale tijdperk

Het digitale tijdperk is overal, het groeit en het verandert wat mogelijk is voor onderzoekers.

Het centrale uitgangspunt van dit boek is dat het digitale tijdperk nieuwe kansen biedt voor sociaal onderzoek. Onderzoekers kunnen nu gedrag waarnemen, vragen stellen, experimenten uitvoeren en samenwerken op manieren die in het recente verleden gewoonweg onmogelijk waren. Samen met deze nieuwe kansen komen er nieuwe risico's: onderzoekers kunnen mensen nu schaden op manieren die in het recente verleden onmogelijk waren. De bron van deze kansen en risico's is de overgang van het analoge tijdperk naar het digitale tijdperk. Deze overgang is niet allemaal tegelijk gebeurd, zoals het inschakelen van een lichtschakelaar, en is in feite nog niet voltooid. We hebben echter nu genoeg gezien om te weten dat er iets groots gaande is.

Een manier om deze overgang op te merken, is door te zoeken naar veranderingen in uw dagelijks leven. Veel dingen in je leven die vroeger analoog waren, zijn nu digitaal. Misschien gebruikte je een camera met film, maar nu gebruik je een digitale camera (die waarschijnlijk deel uitmaakt van je smartphone). Misschien las je een fysieke krant, maar nu lees je een online krant. Misschien heb je altijd met contant geld betaald, maar nu betaal je met een creditcard. In elk geval betekent de overgang van analoog naar digitaal dat er meer gegevens over u digitaal worden vastgelegd en opgeslagen.

In feite zijn de effecten van de overgang verbazingwekkend als ze in totaal worden bekeken. De hoeveelheid informatie in de wereld neemt snel toe en meer van die informatie wordt digitaal opgeslagen, wat analyse, transmissie en samenvoeging vergemakkelijkt (figuur 1.1). Al deze digitale informatie is 'big data' geworden. Naast deze explosie van digitale gegevens is er een parallelle groei in de toegang tot rekenkracht (figuur 1.1). Deze trends - toenemende hoeveelheden digitale gegevens en toenemende beschikbaarheid van computers - zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst worden voortgezet.

Figuur 1.1: Informatieopslagcapaciteit en rekenkracht nemen dramatisch toe. Verder is informatieopslag nu bijna uitsluitend digitaal. Deze veranderingen creëren ongelooflijke kansen voor sociale onderzoekers. Aangepast door Hilbert en López (2011), figuren 2 en 5.

Figuur 1.1: Informatieopslagcapaciteit en rekenkracht nemen dramatisch toe. Verder is informatieopslag nu bijna uitsluitend digitaal. Deze veranderingen creëren ongelooflijke kansen voor sociale onderzoekers. Aangepast door Hilbert and López (2011) , figuren 2 en 5.

Voor wat betreft sociaal onderzoek, denk ik dat het belangrijkste kenmerk van het digitale tijdperk overal computers is . Begonnen als ruimte-sized machines die alleen beschikbaar waren voor overheden en grote bedrijven, zijn computers kleiner geworden in omvang en zijn ze in alomtegenwoordigheid toegenomen. Elk decennium sinds de jaren 1980 heeft zich een nieuw soort van computergebruik voorgedaan: personal computers, laptops, smartphones en nu embedded processors in het "internet der dingen" (dat wil zeggen, computers in apparaten zoals auto's, horloges en thermostaten) (Waldrop 2016) . In toenemende mate doen deze alomtegenwoordige computers meer dan alleen berekenen; ze registreren, bewaren en verzenden ook informatie.

Voor onderzoekers zijn de implicaties van de aanwezigheid van computers overal het gemakkelijkst online te zien, een omgeving die volledig wordt gemeten en vatbaar is voor experimenten. Een online winkel kan bijvoorbeeld gemakkelijk ongelooflijk nauwkeurige gegevens verzamelen over de winkelpatronen van miljoenen klanten. Verder kan het groepen klanten gemakkelijk randomiseren om verschillende winkelervaringen te ontvangen. Dit vermogen om te randomiseren naast het volgen betekent dat online winkels constant gerandomiseerde, gecontroleerde experimenten kunnen uitvoeren. Als je ooit iets hebt gekocht in een online winkel, is je gedrag gevolgd en ben je vrijwel zeker deelnemer geweest aan een experiment, of je het nu wist of niet.

Deze volledig gemeten, volledig randomiseerbare wereld gebeurt niet alleen online; het gebeurt steeds meer overal. Fysieke winkels verzamelen al zeer gedetailleerde inkoopgegevens en ze ontwikkelen infrastructuur om het winkelgedrag van klanten te volgen en experimenten te mixen tot routinebeheer. Het "internet der dingen" betekent dat gedrag in de fysieke wereld in toenemende mate zal worden vastgelegd door digitale sensoren. Met andere woorden, als je denkt aan sociaal onderzoek in het digitale tijdperk, zou je niet alleen online moeten denken, je zou overal moeten denken.

Naast het mogelijk maken van gedragsmetingen en randomisatie van behandelingen, heeft het digitale tijdperk ook nieuwe manieren gecreëerd waarop mensen kunnen communiceren. Dankzij deze nieuwe vormen van communicatie kunnen onderzoekers innovatieve onderzoeken uitvoeren en massale samenwerking tot stand brengen met hun collega's en het grote publiek.

Een scepticus kan erop wijzen dat geen van deze mogelijkheden echt nieuw is. Dat wil zeggen dat er in het verleden nog andere belangrijke vooruitgang is geboekt in het vermogen van mensen om te communiceren (bijvoorbeeld de telegraaf (Gleick 2011) ) en dat computers sinds de jaren zestig steeds sneller zijn geworden (Waldrop 2016) . Maar wat deze scepticus mist, is dat op een gegeven moment meer hetzelfde iets anders wordt. Hier is een analogie die ik leuk vind (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . Als je een afbeelding van een paard kunt vastleggen, dan heb je een foto. En als je 24 beelden van een paard per seconde kunt vastleggen, dan heb je een film. Natuurlijk is een film slechts een stapel foto's, maar alleen een extreem scepticus beweert dat foto's en films hetzelfde zijn.

Onderzoekers zijn bezig met het maken van een verandering die lijkt op de overgang van fotografie naar cinematografie. Deze verandering betekent echter niet dat alles wat we in het verleden hebben geleerd, moet worden genegeerd. Net zoals de fotografieprincipes die van cinematografie informeren, zullen de principes van sociaal onderzoek die in de afgelopen 100 jaar zijn ontwikkeld, het sociale onderzoek dat in de komende 100 jaar plaatsvindt, informeren. Maar de verandering betekent ook dat we niet hetzelfde moeten blijven doen. Integendeel, we moeten de benaderingen van het verleden combineren met de mogelijkheden van het heden en de toekomst. Het onderzoek van Joshua Blumenstock en collega's was bijvoorbeeld een mengeling van traditioneel survey-onderzoek met wat sommigen data-informatica zouden kunnen noemen. Beide ingrediënten waren nodig: noch de antwoorden op het onderzoek noch de gespreksrecords waren voldoende om ramingen van armoede met een hoge resolutie te produceren. Meer in het algemeen zullen sociale onderzoekers ideeën uit de sociale wetenschappen en gegevenswetenschap moeten combineren om te profiteren van de kansen van het digitale tijdperk; geen enkele benadering alleen zal voldoende zijn.