6.5 Twee ethische kaders

De meeste debatten over het onderzoek ethiek te reduceren tot meningsverschillen tussen consequentialisme en deontologie.

Deze vier ethische principes van Respect voor Personen, Weldadigheid, Rechtvaardigheid en Respect voor Recht en Openbaar Belang zijn zelf grotendeels afgeleid van twee meer abstracte ethische kaders: consequentialisme en deontologie . Het begrijpen van deze kaders is nuttig omdat het u in staat stelt een van de meest fundamentele spanningen in onderzoekethiek te identificeren en vervolgens te redeneren: het gebruik van potentieel onethische middelen om ethische doelen te bereiken.

Consequentialism, dat wortels heeft in het werk van Jeremy Bentham en John Stuart Mill, richt zich op het nemen van acties die leiden tot betere staten in de wereld (Sinnott-Armstrong 2014) . Het principe van Beneficence, dat zich richt op het afwegen van risico's en voordelen, is diep geworteld in consequentialistisch denken. Aan de andere kant, deontologie, die wortels heeft in het werk van Immanuel Kant, richt zich op ethische taken, onafhankelijk van hun gevolgen (Alexander and Moore 2015) . Het principe van Respect voor personen, dat zich richt op de autonomie van deelnemers, is diep geworteld in deontologisch denken. Een snelle en grove manier om de twee kaders te onderscheiden, is dat deontologen zich richten op middelen en consequentialisten op doelen richten.

Om te zien hoe deze twee kaders werken, overweeg geïnformeerde toestemming. Beide kaders kunnen worden gebruikt om informed consent te ondersteunen, maar om verschillende redenen. Een consequentialistisch argument voor geïnformeerde toestemming is dat het helpt om schade aan deelnemers te voorkomen door onderzoek te verbieden dat het risico en verwachte voordeel niet correct in evenwicht brengt. Met andere woorden, consequentialistisch denken zou geïnformeerde toestemming ondersteunen omdat het slechte resultaten voor deelnemers helpt voorkomen. Een deontologisch argument voor informed consent richt zich echter op de plicht van een onderzoeker om de autonomie van haar deelnemers te respecteren. Gegeven deze benaderingen zou een pure consequentialist bereid kunnen zijn af te zien van de vereiste van geïnformeerde toestemming in een omgeving zonder risico, terwijl een zuivere deontoloog dat misschien niet zou doen.

Zowel consequentialisme als deontologie bieden belangrijk ethisch inzicht, maar elk kan tot absurde uitersten worden gebracht. Voor consequentialisme kan een van deze extreme gevallen Transplantatie worden genoemd. Stel je een dokter voor die vijf patiënten heeft die doodgaan aan orgaanfalen en een gezonde patiënt wiens organen alle vijf kunnen redden. Onder bepaalde omstandigheden zal een consequentialistische arts worden toegestaan ​​- en zelfs verplicht - om de gezonde patiënt te doden om zijn organen te verkrijgen. Deze volledige focus op doelen, ongeacht de middelen, is gebrekkig.

Op dezelfde manier kan deontologie ook worden toegepast op lastige extremen, zoals in het geval dat de tijdbom zou kunnen worden genoemd. Stel je een politieman voor die een terrorist heeft gevangen die weet waar een tikkende tijdbom ligt die miljoenen mensen zal doden. Een deontologische politieman zou niet liegen om een ​​terrorist te misleiden om de locatie van de bom te onthullen. Deze volledige focus op middelen, ongeacht het doel, is ook gebrekkig.

In de praktijk omarmen impliciet de meeste sociale onderzoekers impliciet een mix van deze twee ethische kaders. Het opmerken van deze vermenging van ethische scholen helpt verduidelijken waarom veel ethische debatten - die meestal tussen degenen zijn die meer consequentialist zijn en degenen die deontologischer zijn - niet veel vooruitgang boeken. Consequentialisten bieden over het algemeen argumenten over eindes - argumenten die niet overtuigen voor deontologen, die zich zorgen maken over middelen. Evenzo hebben deontologen de neiging argumenten aan te reiken over middelen, die niet overtuigend zijn voor consequentialisten, die gefocust zijn op doelen. Argumenten tussen consequentialists en deontologists zijn als twee schepen die in de nacht overgaan.

Een oplossing voor deze debatten zou zijn voor sociale onderzoekers om een ​​consistente, moreel solide en gemakkelijk toe te passen mix van consequentialisme en deontologie te ontwikkelen. Helaas is dat onwaarschijnlijk; filosofen worstelen al heel lang met deze problemen. Onderzoekers kunnen echter deze twee ethische kaders - en de vier principes die zij impliceren - gebruiken om over ethische uitdagingen te redeneren, afwegingen te maken en verbeteringen aan onderzoeksontwerpen voor te stellen.