3.5 Nieuwe manieren van het stellen van vragen

Traditionele enquêtes zijn gesloten, saai en verwijderd uit het leven. Nu kunnen we vragen stellen die meer open, leuker en meer ingebed zijn in het leven.

Het totale kader voor enquêtefouten stimuleert onderzoekers om over survey-onderzoek na te denken als een proces in twee delen: respondenten werven en vragen stellen. In paragraaf 3.4 besprak ik hoe het digitale tijdperk verandert hoe we respondenten rekruteren, en nu zal ik bespreken hoe onderzoekers op nieuwe manieren vragen kunnen stellen. Deze nieuwe benaderingen kunnen worden gebruikt met hetzij kanssteekproeven of niet-waarschijnlijkheidsmonsters.

Een overzicht modus is de omgeving waarin de vragen worden gesteld, en het kan belangrijke gevolgen hebben voor de meting hebben (Couper 2011) . In het eerste tijdperk van survey-onderzoek stond de meest gebruikte modus tegenover elkaar, terwijl het in het tweede tijdperk een telefoon was. Sommige onderzoekers beschouwen het derde tijdperk van survey-onderzoek als slechts een uitbreiding van onderzoeksmodi met computers en mobiele telefoons. Het digitale tijdperk is echter meer dan alleen een verandering in de leidingen waardoor vragen en antwoorden vloeien. De overgang van analoog naar digitaal maakt het mogelijk - en zal waarschijnlijk nodig zijn - dat onderzoekers de manier waarop we vragen stellen, veranderen.

Een onderzoek door Michael Schober en collega's (2015) illustreert de voordelen van het aanpassen van traditionele benaderingen om digitale communicatiesystemen voor het digitale tijdperk beter op elkaar af te stemmen. In deze studie vergeleken Schober en collega's verschillende benaderingen om mensen vragen te stellen via een mobiele telefoon. Ze vergeleek het verzamelen van gegevens via spraakconversaties, wat een natuurlijke vertaling zou zijn geweest van benaderingen van het tweede tijdperk, naar het verzamelen van gegevens via vele microsurveys die via sms-berichten zijn verstuurd, een benadering zonder duidelijk precedent. Ze ontdekten dat microsurveys die via sms-berichten werden verzonden, tot gegevens van hogere kwaliteit leidden dan spraakinterviews. Met andere woorden, het eenvoudig overbrengen van de oude benadering naar het nieuwe medium heeft niet geleid tot de gegevens van de hoogste kwaliteit. In plaats daarvan konden Schober en collega's door helder na te denken over de mogelijkheden en sociale normen rond mobiele telefoons, een betere manier ontwikkelen om vragen te stellen die leiden tot antwoorden van hogere kwaliteit.

Er zijn veel dimensies waarmee onderzoekers enquêtemodi kunnen categoriseren, maar ik denk dat de meest kritische eigenschap van enquêtes van digitale leeftijden is dat ze op de computer worden beheerd , in plaats van door interviewers (zoals bij telefonische en persoonlijke enquêtes) . Het nemen van menselijke interviewers uit het proces van gegevensverzameling biedt enorme voordelen en introduceert enkele nadelen. Wat voordelen betreft, kan het verwijderen van menselijke interviewers de voorkeur van de sociale wenselijkheid verminderen, de neiging van de respondenten om zich op de best mogelijke manier voor te doen door bijvoorbeeld gestigmatiseerd gedrag te melden (bijvoorbeeld illegaal drugsgebruik) en aangemoedigd te rapporteren gedrag (bijv. stemmen) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Het verwijderen van menselijke interviewers kan ook de effecten van interviewers elimineren, de neiging om reacties op subtiele manieren te beïnvloeden door de kenmerken van de menselijke interviewer (West and Blom 2016) . Naast het mogelijk verbeteren van de nauwkeurigheid van sommige soorten vragen, vermindert het verwijderen van menselijke interviewers ook drastisch de kosten - interviewtijd is een van de grootste uitgaven in survey-onderzoek - en vergroot de flexibiliteit omdat respondenten wanneer ze maar willen kunnen deelnemen, niet alleen wanneer een interviewer beschikbaar is . Het verwijderen van de menselijke interviewer zorgt echter ook voor een aantal uitdagingen. In het bijzonder kunnen interviewers een rapport ontwikkelen met respondenten dat de participatiegraad kan verhogen, verwarrende vragen kan verduidelijken en de betrokkenheid van respondenten kan behouden terwijl ze door een lange (mogelijk vervelende) vragenlijst (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . Door van een enquête -beheerde enquêtemodus over te schakelen naar een door een computer beheerde , ontstaan ​​dus zowel kansen als uitdagingen.

Vervolgens zal ik twee benaderingen beschrijven die laten zien hoe onderzoekers kunnen profiteren van de instrumenten van het digitale tijdperk om hun vragen anders te stellen: het meten van interne toestanden op een meer geschikte tijd en plaats door middel van ecologische tijdelijke beoordeling (paragraaf 3.5.1) en het combineren van de sterke punten van open en gesloten enquêtevragen via wiki-enquêtes (paragraaf 3.5.2). De beweging naar het al dan niet alomtegenwoordig door de computer brengen zal echter ook betekenen dat we manieren moeten ontwerpen om te vragen die aangenamer zijn voor deelnemers, een proces dat ook wel gamification wordt genoemd (paragraaf 3.5.3).