4.5 Nu moet het gebeuren

Zelfs als je niet werkt bij een grote tech bedrijf kunt u digitale experimenten uitvoeren. U kunt dit doen het zelf of samen met iemand die je kan helpen (en die u kunnen helpen).

Op dit punt hoop ik dat je enthousiast bent over de mogelijkheden om je eigen digitale experimenten te doen. Als je bij een groot technologiebedrijf werkt, doe je deze experimenten misschien al de hele tijd. Maar als u niet bij een technologiebedrijf werkt, denkt u misschien dat u geen digitale experimenten kunt uitvoeren. Gelukkig is dat verkeerd: met een beetje creativiteit en hard werken kan iedereen een digitaal experiment uitvoeren.

Als eerste stap is het handig om een ​​onderscheid te maken tussen twee hoofdbenaderingen: het zelf doen of samenwerken met de machtigen. En er zijn zelfs een paar verschillende manieren waarop u het zelf kunt doen: u kunt experimenteren in bestaande omgevingen, uw eigen experiment bouwen of uw eigen product bouwen voor herhaaldelijk experimenteren. Zoals je zult zien aan de hand van de onderstaande voorbeelden, is geen van deze benaderingen het beste in alle situaties, en het is het beste om ze te beschouwen als een afweging tussen vier hoofddimensies: kosten, controle, realisme en ethiek (figuur 4.12).

Figuur 4.12: Samenvatting van compromissen op verschillende manieren waarop u uw experiment kunt laten gebeuren. Tegen kostprijs bedoel ik de kosten voor de onderzoeker in termen van tijd en geld. Met controle bedoel ik het vermogen om te doen wat je wilt in termen van het werven van deelnemers, randomisatie, het leveren van behandelingen en het meten van uitkomsten. Met realisme bedoel ik de mate waarin de beslissingsomgeving overeenkomt met die in het dagelijks leven; merk op dat een hoog realisme niet altijd belangrijk is voor het testen van theorieën (Falk en Heckman 2009). Onder ethiek versta ik het vermogen van goedbedoelende onderzoekers om ethische uitdagingen te beheersen die zich zouden kunnen voordoen.

Figuur 4.12: Samenvatting van compromissen op verschillende manieren waarop u uw experiment kunt laten gebeuren. Tegen kostprijs bedoel ik de kosten voor de onderzoeker in termen van tijd en geld. Met controle bedoel ik het vermogen om te doen wat je wilt in termen van het werven van deelnemers, randomisatie, het leveren van behandelingen en het meten van resultaten. Met realisme bedoel ik de mate waarin de beslissingsomgeving overeenkomt met die in het dagelijks leven; merk op dat een hoog realisme niet altijd belangrijk is voor het testen van theorieën (Falk and Heckman 2009) . Onder ethiek versta ik het vermogen van goedbedoelende onderzoekers om ethische uitdagingen te beheersen die zich zouden kunnen voordoen.