3.6 Penyiasatan dikaitkan dengan data lain

Menghubungkan kajian untuk sumber data lain membolehkan anda untuk menghasilkan anggaran yang akan mustahil sebaliknya.

Kebanyakan kaji selidik yang berdiri sendiri, usaha yang serba lengkap. Mereka tidak membina satu sama lain dan mereka tidak mengambil kesempatan daripada semua data yang lain yang wujud di dunia. Ini akan berubah. Terdapat terlalu banyak yang akan diperolehi dengan menghubungkan data kajian untuk sumber data lain, seperti data surih digital yang dibincangkan dalam Bab 2. Keupayaan untuk menghubungkan kajian untuk data lain menonjolkan hakikat bahawa meminta dan memerhatikan adalah pelengkap dan bukan pengganti.

Khususnya, saya akan membezakan antara dua cara yang berbeza untuk menghubungkan meminta dan memerhatikan: meminta dikuatkan dan diperkaya meminta (Rajah 3.10). Dalam meminta dikuatkan, kesan digital tidak apa-apa kepentingan langsung selain daripada kemampuan mereka untuk membantu lebih banyak nilai daripada data kajian ini. Dalam meminta diperkaya, di sisi lain, jejak digital sebenarnya mempunyai langkah-langkah teras kepentingan dan data kaji selidik itu membina konteks yang diperlukan di sekitarnya.

Rajah 3.10: dua cara utama untuk menggabungkan kesan digital dan data kajian. Dalam meminta dikuatkan (Seksyen 3.6.1) jejak digital digunakan untuk menguatkan data kajian. Dalam meminta diperkaya (Seksyen 3.6.2) jejak digital sebenarnya mempunyai ukuran teras kepentingan dan data kaji selidik itu membina konteks yang diperlukan di sekitarnya.

Rajah 3.10: dua cara utama untuk menggabungkan kesan digital dan data kajian. Dalam meminta dikuatkan (Seksyen 3.6.1) jejak digital digunakan untuk menguatkan data kajian. Dalam meminta diperkaya (Seksyen 3.6.2) jejak digital sebenarnya mempunyai ukuran teras kepentingan dan data kaji selidik itu membina konteks yang diperlukan di sekitarnya.