lampiran teknikal

Ini akan menjadi satu lampiran teknikal mengenai rangka kerja hasil yang berpotensi; untuk maklumat lanjut, lihat Morgan and Winship (2014) dan Imbens and Rubin (2015) . Lampiran ini akan menyatakan idea-idea berikut dari segi hasil yang berpotensi:

  • sah (Seksyen 4.4.1)
  • kepelbagaian kesan rawatan (Seksyen 4.4.2)
  • mekanisme (Seksyen 4.4.3)

Lampiran ini juga akan termasuk perbandingan antara mata pelajaran antara-, dalam masa-mata pelajaran, dan reka bentuk campuran. Lampiran ini juga boleh termasuk maklumat mengenai menggunakan maklumat pra-rawatan untuk reka bentuk atau analisis.