6.7.1 LHDN adalah lantai, bukan siling

Ramai penyelidik seolah-olah memegang pandangan bercanggah LHDN. Dalam satu tangan, mereka menganggap LHDN menjadi birokrasi kikuk. Namun, pada masa yang sama, mereka juga mempertimbangkan LHDN untuk menjadi penimbang tara akhir keputusan beretika. Iaitu, mereka seolah-olah percaya bahawa jika LHDN menyetujuinya, maka ia mesti OK. Jika kita mengakui batasan yang sebenar IRBs kerana mereka pada masa ini wujud dan terdapat banyak daripada mereka (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -Kemudian kita sebagai penyelidik perlu mengambil tambahan tanggungjawab untuk etika penyelidikan kami. LHDN adalah lantai tidak siling, dan idea ini mempunyai dua implikasi utama.

Pertama, LHDN adalah lantai yang bermakna jika anda bekerja di sebuah institusi yang memerlukan kajian LHDN, maka anda perlu mengikut peraturan-peraturan. Ini mungkin kelihatan jelas, tetapi saya telah mendapati bahawa sesetengah orang seolah-olah mahu mengelakkan LHDN. Malah, jika anda bekerja di kawasan beretika yang belum diselesaikan, LHDN boleh menjadi sekutu yang kuat. Jika anda mengikuti peraturan mereka, mereka perlu berdiri di belakang anda sekiranya sesuatu yang salah dengan penyelidikan anda (King and Sands 2015) . Dan, jika anda tidak mengikuti peraturan mereka, anda boleh mencari anda berada di luar anda sendiri dalam keadaan yang amat sukar.

Kedua, LHDN tidak siling bermakna bahawa hanya mengisi borang anda dan mengikuti peraturan dalam tidak mencukupi. Dalam banyak keadaan anda sebagai penyelidik adalah orang yang tahu yang paling tentang bagaimana untuk bertindak secara beretika. Pada akhirnya, yang penyelidik dan tanggungjawab etika terletak dengan anda; ia adalah nama anda pada kertas.

Salah satu cara untuk memastikan bahawa anda merawat LHDN sebagai lantai dan tidak siling ialah dengan lampiran beretika dalam kertas anda. Malah, anda boleh merangka lampiran etika anda sebelum pengajian walaupun bermula untuk memaksa diri anda untuk berfikir tentang bagaimana anda akan menjelaskan hasil kerja anda kepada rakan-rakan anda dan orang ramai. Jika anda mendapati diri anda tidak selesa semasa menulis lampiran anda, maka kajian anda mungkin tidak mencapai keseimbangan etika yang sesuai. Selain membantu anda mendiagnosis kerja anda sendiri, menerbitkan lampiran etika anda akan membantu komuniti penyelidikan membincangkan isu-isu etika dan mewujudkan norma sesuai berdasarkan contoh-contoh daripada penyelidikan empirikal sebenar. Jadual 6.3 hadir kertas penyelidikan empirikal yang saya fikir mempunyai perbincangan yang baik etika penyelidikan. Saya tidak bersetuju dengan setiap tuntutan oleh penulis dalam perbincangan ini, tetapi mereka semua contoh penyelidik bertindak dengan integriti dalam erti kata yang ditakrifkan oleh Carter (1996) : dalam setiap kes, penyelidik (1) memutuskan apa yang mereka fikir adalah betul dan apa yang salah; (2) mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka telah membuat keputusan, walaupun pada kos peribadi; dan (3) mereka kepada umum menunjukkan bahawa mereka yang bertindak berdasarkan analisis etika mereka keadaan.

Jadual 6.3: Kertas dengan perbincangan menarik etika penyelidikan mereka.
kajian isu ditangani
Rijt et al. (2014) uji kaji lapangan tanpa kebenaran
mengelakkan bahaya kontekstual
Paluck and Green (2009) uji kaji lapangan di negara membangun
penyelidikan mengenai topik sensitif
isu-isu persetujuan kompleks
pemulihan kemudaratan mungkin
Burnett and Feamster (2015) penyelidikan tanpa kebenaran
mengimbangi risiko dan manfaat apabila risiko adalah sukar untuk mengukur
Chaabane et al. (2014) implikasi sosial penyelidikan
menggunakan fail data bocor
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) uji kaji lapangan tanpa kebenaran
Soeller et al. (2016) segi melanggar perkhidmatan