5.5.5 มีจริยธรรม

คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมใช้กับงานวิจัยทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ นอกเหนือไปจากประเด็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมที่กล่าวถึงในบทที่ 6 แล้วปัญหาด้านจริยธรรมเฉพาะบางอย่างเกิดขึ้นในกรณีของโครงการความร่วมมือร่วมกันและเนื่องจากการร่วมมือกันเป็นกลุ่มใหม่เพื่อการวิจัยทางสังคมปัญหาเหล่านี้อาจไม่ชัดเจนในตอนแรก

ในโครงการความร่วมมือร่วมกันทั้งหมดปัญหาการชดเชยและเครดิตมีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่นบางคนถือว่าผิดจรรยาบรรณว่าคนหลายพันคนทำงานมาหลายปีใน Netflix Prize และในที่สุดก็ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ในทำนองเดียวกันบางคนเห็นว่าผิดจรรยาบรรณในการจ่ายเงินให้กับแรงงานในตลาดแรงงานขนาดเล็กจำนวนน้อยมาก นอกเหนือจากปัญหาการชดเชยดังกล่าวแล้วยังมีประเด็นเรื่องเครดิตที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นผู้เขียนของเอกสารทางวิทยาศาสตร์ในท้ายที่สุด? โครงการที่แตกต่างกันใช้วิธีการที่แตกต่างกัน บางโครงการให้เครดิตผู้ประพันธ์แก่สมาชิกทุกคนในการทำงานร่วมกันของมวลชน ตัวอย่างเช่นผู้แต่งคนสุดท้ายของกระดาษ Foldit แรกคือ "Foldit players" (Cooper et al. 2010) ในโครงการครอบครัวของกาแล็กซี่การ์เด้นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญและกระตือรือร้นและได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมเขียนในหนังสือพิมพ์ ตัวอย่างเช่น Ivan Terentev และ Tim Matorny ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ Radio Galaxy Zoo สองคนนั้นเป็นผู้ร่วมเขียนบทความที่เกิดจากโครงการดังกล่าว (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) บางครั้งโครงการจะรับทราบผลงานโดยไม่มีผู้ร่วมเขียน การตัดสินใจเกี่ยวกับ coauthorship จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี

การโทรแบบเปิดและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายยังสามารถเพิ่มคำถามที่ซับซ้อนเกี่ยวกับความยินยอมและความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น Netflix ได้เผยแพร่การให้คะแนนภาพยนตร์ของลูกค้าไปให้ทุกคน แม้ว่าการให้คะแนนภาพยนตร์อาจไม่สำคัญ แต่พวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความชอบทางการเมืองของลูกค้าหรือรสนิยมทางเพศข้อมูลที่ลูกค้าไม่ยอมรับที่จะเปิดเผย Netflix พยายามเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การให้คะแนนไม่สามารถเชื่อมโยงกับบุคคลใด ๆ ได้ แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเปิดเผยข้อมูล Netflix ข้อมูลนี้ถูกระบุโดย Arvind Narayanan และ Vitaly Shmatikov (2008) (ดูบทที่ 6) นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบกระจายนักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา ตัวอย่างเช่นในโครงการ Malawi Journals Projects บทสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อน (AIDS) ได้รับการแปลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาทางจริยธรรมเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ แต่ควรพิจารณาในขั้นตอนการออกแบบของโครงการ โปรดจำไว้ว่า "กลุ่ม" ของคุณประกอบด้วยผู้คน