technická príloha

To bude jednať o technický dodatok o rámci potenciálnych výsledkoch; Pre viac informácií viď Morgan and Winship (2014) a Imbens and Rubin (2015) . Tento dodatok bude vyjadrovať tieto myšlienky z hľadiska možných výsledkov:

  • Platnosť (§ 4.4.1)
  • heterogenita účinkov liečby (pozri kapitolu 4.4.2)
  • mechanizmy (pozri kapitolu 4.4.3)

Tento dodatok bude tiež obsahovať porovnanie medzi-subjektmi, v-jedincov a zmiešané konštrukcie. Tento dodatok môže tiež obsahovať informácie o použití informácií predčistenia pre konštrukciu alebo analýzy.