код

Бид энэ вэб хуудаснаас авах боломжтой нээлттэй эхийн бүтээсэн кодыг хийж байгаа Нээлттэй тойм Хэрэгсэлийн .

Энэхүү төсөл нь их нээлттэй эхийн програм хангамж маш их тулгуурладаг. Бид дараах төслүүдэд бүтээгчдээ болон хувь нэмэр оруулагчдыг талархал илэрхийлье: