5.2 Хүний тооцоолох

Хүний тооцооллын төслүүд нь том асуудал үүсгэж, энгийн хэсгүүдэд хувааж, олон ажилчдад илгээж үр дүнг нэгтгэдэг.

Хүний тооцооллын төслүүд нь нэг хүний ​​хувьд том биш асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд энгийн микрокомпьютер дээр ажилладаг олон хүний ​​хүчин чармайлтыг нэгтгэдэг. Хэрэв та хүний ​​тооцоололд тохирохуйц судалгааны асуудалтай байж магадгүй гэж бодож байсан бол: "Хэрэв би хэдэн мянган судалгааны туслахтай байсан бол энэ асуудлыг шийдэж чадна."

Хүний тооцооллын төслийн загвар жишээ нь Galaxy Zoo юм. Энэ төслийн хүрээнд 100 мянга гаруй сайн дурын ажилтан сая сая галактикийн өмнөх зургуудтай ижил төстэй нарийвчлалтай, мөн мэргэжлийн одон орон судлаачдын зүгээс бага хэмжээний хүчин чармайлт гаргасан. Энэхүү хамтын ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлсэн хэмжээ нь галактик хэрхэн үүссэн тухай шинэ нээлтүүдэд хүргэсэн бөгөөд энэ нь "Ногоон вандуй" гэсэн бүхэл бүтэн шинэ галактикийн ангилалд оржээ.

Хэдийгээр Galaxy Zoo нь нийгмийн судалгаанаас холгүй боловч нийгмийн судлаачид зургийг кодлох, ангилах, зурах эсвэл бичвэржүүлэхийг хүсдэг олон тохиолдлууд байдаг. Зарим тохиолдолд энэ дүн шинжилгээг компьютерээр хийж болно. Гэхдээ зарим төрлийн шинжилгээнд компьютерийн хувьд хүндрэлтэй байдаг боловч хүмүүсийн хувьд хялбар байдаг. Энэ бол хялбар хүмүүсэд зориулагдсан, компьютерын микропрактууд бөгөөд хүний ​​тооцооллын төслүүдэд хандах боломжтой.

Зөвхөн Galaxy Zoo-д микропрасти төдийгүй төслийн ерөнхий бүтэц ч мөн адил. Galaxy Zoo болон бусад хүний ​​тооцооллын төслүүд нь хуваах-хослуулах- стратегийг ашигладаг (Wickham 2011) бөгөөд энэ стратегийг ойлгоход та олон асуудлыг шийдэхэд ашиглах боломжтой болно. Нэгдүгээрт, том асуудал бага зэрэг асуудал хэсгүүдээр маш олон хуваагдсан байна. Дараа нь хүний ​​ажил нь бусад жижиг хэсгүүдээс хамааралгүй жижиг хэсэг тус бүрт хэрэглэгддэг . Эцэст нь хэлэхэд, энэ ажлын үр дүн нь зөвшилцөлд шийдэл гаргаж нэгтгэж байна. Үндэслэлийг нь авч үзвэл, Galaxy Zoo-д хуваах-хослуулах стратегийг хэрхэн ашиглаж болохыг үзье.