7.3 Atpakaļ uz sākumu

Par sociālo pētījumu nākotne būs sociālās zinātnes un datu zinātnes kombinācija.

Brauciena beigās atgriezīsimies pētījumā, kas aprakstīts šīs grāmatas pirmās nodaļas pirmajā lappusē. Joshua Blumenstock, Gabriel Kadamuro un Robert On (2015) apvienoja detalizētus tālruņa zvanu datus no apmēram 1,5 miljoniem cilvēku ar aptaujas datiem no aptuveni 1000 cilvēkiem, lai novērtētu bagātības ģeogrāfisko izplatību Ruandā. Viņu aplēses bija līdzīgas Demogrāfijas un veselības apsekojuma datiem, kas bija zelta standarti apsekojumiem jaunattīstības valstīs, taču to metode bija apmēram 10 reizes ātrāka un 50 reizes lētāka. Šie dramatiski ātrāki un lētāki aprēķini nav pašmērķis, tie ir līdzeklis, lai izbeigtu, radot jaunas iespējas pētniekiem, valdībām un uzņēmumiem. Grāmatas sākumā es raksturoju šo pētījumu kā logu sociālās pētniecības nākotnē, un tagad es ceru, ka jūs sapratīsiet, kāpēc.