5.5 izstrādājot savu

Pieci principi masveida sadarbības projekta izstrādei: motivē dalībniekus, veicina neviendabīgumu, koncentrē uzmanību, ļauj pārsteigt un būt ētiskiem.

Tagad, kad jūs varētu satraukties par potenciālu masveida sadarbībai, lai atrisinātu savu zinātnisko problēmu, es gribētu piedāvāt jums padomu par to, kā to faktiski darīt. Kaut arī masu sadarbība var būt mazāk pazīstama nekā iepriekšējās nodaļās aprakstītie paņēmieni, piemēram, aptaujas un eksperimenti, tie nav sarežģīti. Tā kā tehnoloģijas, ko varēsit izmantot, strauji attīstās, visnoderīgākie ieteikumi, kurus es varu piedāvāt, ir izteikti vispārīgos principos, nevis soli pa solim. Konkrētāk, ir pieci vispārīgi principi, kas, manuprāt, palīdzēs jums veidot masveida sadarbības projektu: motivēt dalībniekus, izmantot neviendabīgumu, koncentrēt uzmanību, nodrošināt pārsteigumu un būt ētiskiem.