6.4 Četri principi

Četri principi, kas var vada pētnieki saskaras ētisku nenoteiktību, ir: Cieņa pret personu, Labdarība, tieslietu, un cieņa pret likumu un sabiedrības interesēm.

Ētikas problēmas, ar kurām saskaras pētnieki digitālajā laikmetā, ir nedaudz atšķirīgas nekā agrāk. Tomēr pētnieki var risināt šīs problēmas, balstoties uz agrāku ētisko domāšanu. Jo īpaši es uzskatu, ka principi, kas izteikti divos ziņojumos - Belmona ziņojumā (Belmont Report 1979) un Menlo ziņojumā (Dittrich, Kenneally, and others 2011) var palīdzēt pētniekiem pamatot ētiskas problēmas, ar kurām viņi saskaras. Kā es sīkāk aprakstīju šīs nodaļas vēsturiskajā pielikumā, abi šie ziņojumi bija daudzu gadu ekspertu grupu apspriežu rezultāti, kuriem bija daudz iespēju iesaistīties dažādās ieinteresētās aprindās.

Pirmkārt, 1974. gadā, reaģējot uz pētnieku ētiskām neveiksmēm, piemēram, bēdīgi slaveno Tuskegee Sifilis pētījumu, kurā gandrīz 400 simti Āfrikas amerikāņu vīrieši aktīvi tika mocīti pētniekiem un liedza pieeju drošai un efektīvai ārstēšanai gandrīz 40 gadus (sk. Vēsturisko papildinājumu) ASV Kongress izveidoja nacionālu komisiju, lai izstrādātu ētikas pamatnostādnes pētījumiem, kuros iesaistīti cilvēki. Pēc četru gadu sanāksmes Belmontas konferenču centrā grupa izveidoja Belmona ziņojumu , kas ir plāns, bet spēcīgs dokuments. Belmona ziņojums ir Kopējā noteikuma intelektuālais pamats, noteikumu kopums, kas reglamentē cilvēku pētījumus, kuriem IRB uzdevums ir īstenot (Porter and Koski 2008) .

Tad 2010. gadā, reaģējot uz datorzinātņu drošības pētnieku ētiskajiem neveiksmīgajiem un sarežģīto ideju piemērošanu Belmona ziņojumā par digitālo vecuma pētījumiem, ASV valdība, konkrēti Tēvzemes drošības departaments, izveidoja zilās lentes komisiju, lai Izstrādājot vadošo ētikas sistēmu pētniecībai, kas ietver informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Šo centienu rezultāts bija Menlo ziņojums (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Kopā Belmona ziņojums un Menlo ziņojums piedāvā četrus principus, kas var virzīties uz pētnieku ētiskām apspriedēm: personu cieņa , labklājība , tiesiskums un tiesību un sabiedrības interešu ievērošana . Praksē šo četru principu piemērošana ne vienmēr ir vienkārša, un tam var būt nepieciešama sarežģīta līdzsvarošana. Principi tomēr palīdz precizēt kompromisus, ierosināt uzlabojumus pētījumu projektos un dot iespēju pētniekiem izskaidrot savus argumentus viena otrai un sabiedrībai.