Техническо допълнение

Това ще бъде технически допълнение на рамката на потенциалните резултати; за повече информация вижте Morgan and Winship (2014) и Imbens and Rubin (2015) . Приложението ще изразят следните идеи по отношение на потенциалните резултати:

  • валидност (раздел 4.4.1)
  • хетерогенност на лечебни ефекти (раздел 4.4.2)
  • механизми (раздел 4.4.3)

Приложението също така ще включва сравнение на между-теми, в рамките-предмети, и смесени конструкции. Приложението може да включва и информация относно използването на информация, предварително третиране за дизайн или анализ.