7.3 Връщане в началото

Бъдещето на социални изследвания ще бъде комбинация от социална наука и науката данни.

В края на нашето пътуване, нека да се върнем към проучване, описано в много първата страница на тази книга. Joshua Blumenstock, Gabriel Cadamuro, и Робърт На (2015) комбинирани подробни данни телефонно обаждане от около 1,5 милиона души с данните от изследването от около 1000 души, за да се оцени географското разпределение на богатството в Руанда. оценките им са сходни с оценки от демографски и проучване на здравето, златен стандарт за изследвания в развиващите се страни. Но, метода им е около 10 пъти по-бързо и 50 пъти по-евтино. Тези драстично по-бързо и по-ниски разходи оценки не са самоцел, те са средство за прекратяване; те създават нови възможности за изследователите, правителства и компании.

В началото на книгата, който описах това проучване като прозорец към бъдещето на социалните изследвания, и сега се надявам да се види защо. Това проучване комбинира това, което сме направили в миналото, с което можем да направим в настоящето. Занапред, нашите способности ще продължат да се увеличават, и чрез комбиниране на идеи от социалните науки и данни науката можем да се възползваме от тези пропуснатите възможности.