Pàipear-taice teicnigeach

Bidh seo teicnigeach Pàipear-taice air an comas builean frèam-obrach; airson tuilleadh fiosrachaidh, faic Morgan and Winship (2014) agus Imbens and Rubin (2015) . Tha Pàipear-taice Bidh cur an cèill beachdan a leanas a thaobh an comas builean:

  • dligheachas (Earrann 4.4.1)
  • iomadachd de leigheas buaidhean (Earrann 4.4.2)
  • uidheamachdan (Earrann 4.4.3)

Tha Pàipear-taice cuideachd bidh coimeas a dhèanamh eadar-chuspairean, taobh a-staigh cuspairean-, agus measgaichte dealbhaidhean. Tha Pàipear-taice S dòcha cuideachd a 'gabhail a-steach fiosrachaidh mu bhith a' cleachdadh ro-leigheas airson fiosrachadh dealbhadh no mion-sgrùdadh.